Leefbaarheid en vitaliteit van bestaande wijken in Apeldoorn


In samenwerking met de architecten Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda organiseert Bouwhuis een 1e bijeenkomst over de huidige woningbouwopgave in de bestaande wijken en buurten van Apeldoorn op 23 mei 2023 in de Drie Ranken, de Maten.

De architecten Barzilay en Ferwerda hebben een visie ontwikkeld op verdichtingsmogelijkheden van Bloemkoolwijken zoals de Maten in Apeldoorn waarbij de verdichtingsopgave gekoppeld kan worden aan de wijkvernieuwing. Als toevoeging aan het huidige monotone woningaanbod van eengezinswoningen in de wijk de Maten hebben zij  woontypologieën bedacht voor doelgroepen als senioren, starters en kleine huishoudens. Zij zullen uiteenzetten hoe hun ontwerpvoorstellen  de sociale veiligheid van de woonerven in de Maten verhogen.


Deelname Architectuurprijs 2021

Stem op uw favoriete architectuurproject

Projectoverzicht
Vragen of interesse?

Neem contact op! Bekijk onze contactgegevens op de contactpagina.

Contact