campus tower

Hoe kan zorgvuldige hoogbouw in Apeldoorn leiden tot een maatschappelijke meerwaarde

met presentaties/debat van o.a. architect, stadsbouwmeester Delft, Tako Postma, programmamanager Spoorzone, Tim de Rudder en stedenbouwkundige Henry Huiskamp

Ruim een jaar geleden – 13 december 2022 – organiseerde Bouwhuis een debat over de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad met name het Masterplan Veldhuis, waar op diverse plekken woontorens staan getekend. Niet alleen door een aantal stedenbouwkundigen en planologen is toen forse kritiek geuit op dit plan met als doel er een beter plan van te maken dat meer recht doet aan de bestaande omgeving, maar ook inwoners van de stad hadden bedenkingen. Inmiddels is er verder getekend en Bouwhuis is benieuwd hoe het plan er nu uitziet en of en welke aanpassingen hebben plaatsgevonden. In het Masterplan Veldhuis staat dat de gemeente de ambitie heeft om Veldhuis verder te verdichten en er een samenhangend groen stedelijk autoluw gebied van te maken.

Door te kiezen voor een aantal hoge woontorens in dit gebied, wordt het mogelijk om de gewenste 1000 woningen te realiseren.  Onlangs heeft architect en stadsbouwmeester Delft, Tako Postma landelijk een pleidooi gehouden voor een zorgvuldig hoogbouwbeleid, waarvan de maatschappelijke meerwaarde van het hoogbouwplan leidend moet zijn en niet de financiële waarde.

Samen met de programmamanager Spoorzone, Tim de Rudder en stedenbouwkundige Henry Huiskamp zullen we met Tako Postma het debat voeren over waar die meerwaarde uit zou kunnen bestaan.

Toegang: gratis

Aanmelden: info@architectuurcentrumbouwhuis.nl

Start: 20.00

Locatie: Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn