Oud milieuminister Jacqueline Cramer gastspreker Bouwhuis/Energiecafé 29 januari 2019 Thema: Winst uit energietransitie

Op 29 januari komt prof.dr. Jacqueline Cramer naar Apeldoorn. Met haar ervaring inspireert ze ondernemers stappen te zetten in de transitie naar duurzaamheid. Tijdens de avond steekt Cramer inhoudelijk een spa dieper én zoekt ze het debat met de zaal. Of je nu ondernemer bent of op een andere manier geïnteresseerd bent in de toekomst voor een duurzaam bedrijfsleven, welkom bij energiecafé Winst uit de energietransitie!

Rol bedrijven energietransitie

Prof. dr. Jacqueline Cramer geeft een overzicht van het gebied waarop bedrijven zich bevinden en gaat met het Apeldoorns publiek in gesprek over de rol van bedrijven in de transitie naar duurzame energie. Cramer is hoogleraar duurzame innovatie aan de Universiteit van Utrecht. Tevens is zij ambassadeur circulaire economie Metropool Regio Amsterdam. Van 2007 tot 2010 was ze minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Rode draad in haar werk is het verankeren van milieu en duurzaamheid binnen bedrijven, productketens en overheidsorganisaties.

Gesprek en debat

Voor de derde keer houden architectuurcentrum Bouwhuis, Tegenlicht Meetup 055 en energiecoöperatie deA een gezamenlijk energiecáfe. De avonden bieden inhoudelijke input, debat en gesprek over duurzaamheid in Apeldoorn. De eerste avond ging over de mogelijkheden en obstakels van zonneweides, de tweede over de vraag hoe je kunt voorkomen dat de energietransitie alleen iets voor een elite wordt. Ook deze derde avond brengt de energietransitie dicht bij de Apeldoornse praktijk: hoe kunnen Apeldoornse bedrijven deze grote omwenteling die gaande is benutten? De leiding van de avond is in handen van Marieke Gorkink. 

Inschrijven energiecafé Winst uit de energietransitie>

Programma

19.30 inloop met koffie en thee
20.00 uur Opening 
20.10 uur Jacqueline Cramer. 

Blok 1
Urgentie/kansen/korte terugblik historisch
Blok 2
Energiebesparing/Wet milieubeheer, waar moeten ondernemers aan
voldoen/welke maatregelen zijn dat/voorbeelden
Blok 3
Hernieuwbare energie/zon/aardwarmte etc/mogelijkheden/terugverdientijd

Pauze 21.00 uur

Blok 4
Besparing in de hele keten/productieproces/logistiek
Blokje 5
Financieringsmogelijkheden/Esco’s/fondsen/banken etc.
Blok 6
Hoe organiseer je het/in je bedrijf/draagvlak/samen met anderen

21.50 uur samenvatting/afsluiting
22.00 uur einde, napraten/borrel (voor eigen rekening)

Energiecafé ‘Winst uit de energietransitie’
29 januari, inloop 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur.
ACEC-gebouw, Roggestraat 44.
Toegang is gratis, wel inschrijven

 

Architectuur in de binnenstad

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)

Laatste nieuws: Delva Landscape Architecture/Urbanism maakt masterplan voor binnenstad Apeldoorn

Tijdens het Bouwhuiscafé op 28 januari a.s. om 20.00 zal Delva Landscap Architecture/Urbanism niet alleen laten zien hoe groen en architectuur kunnen integreren bij hoogbouw zoals de beoogde woontoren aan de Hofstraat, maar ook een presentatie geven over hun kersverse … (lees verder)

Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in. Er … (lees verder)

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)