Bouwhuiscafé 9 april 20.00 uur Debat/workshop de Maten

IMG_0004Architectuurcentrum Bouwhuis doet een oproep aan alle bewoners van de Maten mee te denken en werken aan de Revitalisering van de wijk de Maten:

in een debat / workshop op dinsdagavond 9 april 2013 in het ACECgebouw, Roggestraat 44,

Aanvang: 20.00 uur

 De Maten is een bijzonder grootschalig voorbeeld van de stedenbouwkundige ideologie uit de jaren zeventig en tachtig met z’n structuralisme, ‘bloemkoolstructuur’ en woonerven. Deze woonerven zijn in de loop der tijd onder druk komen te staan. De bevolkingssamenstelling is veranderd, het aantal gezinnen zonder kinderen groeit evenals de categorie senioren. Er is discussie over de openbare ruimte zoals overwoekerd groen, versleten straatmeubilair, een stenige aanblik etc.  Bovendien worden woningen verbouwd om te voldoen aan de huidige eisen. Bewoners en gebruikers vinden dat in hun wijk verbeteringen nodig zijn zoals meer ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, meer buurtvoorzieningen en een betere uitstraling van de openbare ruimte. In samenwerking met de SEV (Stichting Experimentele Volkshuisvesting) en bureau Middelkoop zijn er door de gemeente enkele jaren geleden analyses verricht. Een belangrijke uitkomst was dat er in de buurten de Matendonk en het Matenveld een ontbrekende relatie was tussen de verkavelingstructuur, de vorm en het karakter van de openbare ruimte en de oriëntatie van de woningen. Bovendien zorgt de vrije verkaveling in deze buurten voor wisselende voor- en achterkanten met als gevolg dat er geen eenduidige ruimte is.

Architectuurcentrum Bouwhuis wil samen met bewoners uit de Maten het debat voeren over welke verbeteringen er nodig zijn om hun buurt te versterken.  De financiële situatie van de gemeente leidt er toe dat er minder capaciteit is voor het onderhoud van het openbare groen. Welke kansen biedt dit voor bewoners? Willen zij verantwoordelijkheid nemen voor hun directe woonomgeving en zoeken naar vormen van collectief beheerde stukken openbare ruimte, bijvoorbeeld als moes-, kruiden- en speeltuinen?

OP dinsdagavond 9 april organiseert Bouwhuis een aantal presentaties met aansluitend een debat/workshop waar iedereen aan mee kan doen.

De stedenbouwkundige Willem de Stigter, destijds betrokken bij het ontwerp de Maten , zal de oorspronkelijke gedachte achter het plan toelichten door de kernkwaliteiten van de wijk nog eens te benadrukken: wonen aan woonerven biedt privacy, geborgenheid, veiligheid en kleinschaligheid.

Landschapsarchitect Jan Albert van Buuren van de gemeente Apeldoorn zet uiteen welke analyses er na onderzoek en consultatie bij de bewoners zijn gemaakt en hoe zij tot een pilot project  bij het Griffiersveld zijn gekomen en welke rol bewoners hierin spelen.

Stedenbouwkundige Doesjka Majdandzic  van de gemeente Apeldoorn zal een analyse geven van enkele gebieden in de wijk die om extra aandacht vragen.

Onder leiding van Ed van Gent, stedenbouwkundige bij het Oversticht, wordt het publiek en bewoners uit de Maten uitgedaagd  te reageren. Daarna wordt het publiek gesplitst in twee groepen die onder leiding een collectief beheerplan gaan bedenken om twee buurten ruimtelijk te versterken.

In het slotdebat worden beide plannen toegelicht.  Bouwhuis hoopt dat de uitkomst hiervan tot concrete afspraken tussen bewoners leidt, waarbij de gemeente een mogelijk ondersteunende rol gaat vervullen.

Voor meer informatie:

www.architectuurcentrumbouwhuis.nl

secretariaatbouwhuis@xs4all.nl

tel. 055-5760411

 

Architectuur in de binnenstad

Nieuwe Apeldoornse Skyline in Hertzberger Parc, presentatie en debat 14 mei

Bouwhuis organiseert een avond in het CB-complex over de transformatie van het monumentale Centraal Beheer kantorencomplex waarin de ontwikkelaar Certitude Capital , de architecten LaurensJan ten Kate en Herman Hertzberger en landschapsarchitect Martin Knuijt van OKRA uiteenzetten hoe de nieuwe … (lees verder)

Winnaar Marktplein West 8

Ruim 35 % van de 25.330 Apeldoornse inwoners die gestemd hebben, kozen voor het Markthal ontwerp van het architectenbureau West 8 Urban Design & Landscap Architecture. Het ontwerp inspireert tot een veelheid aan activiteiten door en voor het Apeldoornse publiek.… (lees verder)

Bouwhuis organiseert in VUE Theater Feestelijke verkiezingsavond nieuwe ontwerpen Marktplein donderdag 6 december 20.30 uur

.

Architectuurcentrum Bouwhuis nodigt u uit voor

een feestelijke verkiezingsavond op 6 december 20.30 uur in het VUE Theater met de  PRESENTATIE  van  vier nieuwe ontwerpen voor het huidige Marktplein

De gemeente heeft aan vier gerenommeerde internationaal opererende landschapsarchitectenbureaus de … (lees verder)

Masterclass Stedenbouw en Architectuur woensdag 10 oktober 19.30 uur Nettenfabriek

Stedenbouwkundige Ed van Gent en projectleider Hans Menke van Architectuurcentrum Bouwhuis geven op 10 oktober in het kader van het Verhaal van Apeldoorn een Masterclass over de stedenbouw en de architectuur in Apeldoorn.

De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk.… (lees verder)

OPEN MONUMENTEN DAG 8 en 9 september 2018: tocht langs Apeldoornse architectuur met Europese invloed

Architectuurcentrum Bouwhuis organiseert voor de Open Monumenten Dag  8 en 9 september 2018 een fietsroute langs Apeldoornse architectuur met Europese invloeden

Bent u nieuwsgierig naar  de invloed van de Duitse traditionalist Heinrich Tessenow  op de bouwstijl van een aantal Apeldoornse … (lees verder)