Bouwhuiscafé 9 april 20.00 uur Debat/workshop de Maten

IMG_0004Architectuurcentrum Bouwhuis doet een oproep aan alle bewoners van de Maten mee te denken en werken aan de Revitalisering van de wijk de Maten:

in een debat / workshop op dinsdagavond 9 april 2013 in het ACECgebouw, Roggestraat 44,

Aanvang: 20.00 uur

 De Maten is een bijzonder grootschalig voorbeeld van de stedenbouwkundige ideologie uit de jaren zeventig en tachtig met z’n structuralisme, ‘bloemkoolstructuur’ en woonerven. Deze woonerven zijn in de loop der tijd onder druk komen te staan. De bevolkingssamenstelling is veranderd, het aantal gezinnen zonder kinderen groeit evenals de categorie senioren. Er is discussie over de openbare ruimte zoals overwoekerd groen, versleten straatmeubilair, een stenige aanblik etc.  Bovendien worden woningen verbouwd om te voldoen aan de huidige eisen. Bewoners en gebruikers vinden dat in hun wijk verbeteringen nodig zijn zoals meer ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, meer buurtvoorzieningen en een betere uitstraling van de openbare ruimte. In samenwerking met de SEV (Stichting Experimentele Volkshuisvesting) en bureau Middelkoop zijn er door de gemeente enkele jaren geleden analyses verricht. Een belangrijke uitkomst was dat er in de buurten de Matendonk en het Matenveld een ontbrekende relatie was tussen de verkavelingstructuur, de vorm en het karakter van de openbare ruimte en de oriëntatie van de woningen. Bovendien zorgt de vrije verkaveling in deze buurten voor wisselende voor- en achterkanten met als gevolg dat er geen eenduidige ruimte is.

Architectuurcentrum Bouwhuis wil samen met bewoners uit de Maten het debat voeren over welke verbeteringen er nodig zijn om hun buurt te versterken.  De financiële situatie van de gemeente leidt er toe dat er minder capaciteit is voor het onderhoud van het openbare groen. Welke kansen biedt dit voor bewoners? Willen zij verantwoordelijkheid nemen voor hun directe woonomgeving en zoeken naar vormen van collectief beheerde stukken openbare ruimte, bijvoorbeeld als moes-, kruiden- en speeltuinen?

OP dinsdagavond 9 april organiseert Bouwhuis een aantal presentaties met aansluitend een debat/workshop waar iedereen aan mee kan doen.

De stedenbouwkundige Willem de Stigter, destijds betrokken bij het ontwerp de Maten , zal de oorspronkelijke gedachte achter het plan toelichten door de kernkwaliteiten van de wijk nog eens te benadrukken: wonen aan woonerven biedt privacy, geborgenheid, veiligheid en kleinschaligheid.

Landschapsarchitect Jan Albert van Buuren van de gemeente Apeldoorn zet uiteen welke analyses er na onderzoek en consultatie bij de bewoners zijn gemaakt en hoe zij tot een pilot project  bij het Griffiersveld zijn gekomen en welke rol bewoners hierin spelen.

Stedenbouwkundige Doesjka Majdandzic  van de gemeente Apeldoorn zal een analyse geven van enkele gebieden in de wijk die om extra aandacht vragen.

Onder leiding van Ed van Gent, stedenbouwkundige bij het Oversticht, wordt het publiek en bewoners uit de Maten uitgedaagd  te reageren. Daarna wordt het publiek gesplitst in twee groepen die onder leiding een collectief beheerplan gaan bedenken om twee buurten ruimtelijk te versterken.

In het slotdebat worden beide plannen toegelicht.  Bouwhuis hoopt dat de uitkomst hiervan tot concrete afspraken tussen bewoners leidt, waarbij de gemeente een mogelijk ondersteunende rol gaat vervullen.

Voor meer informatie:

www.architectuurcentrumbouwhuis.nl

secretariaatbouwhuis@xs4all.nl

tel. 055-5760411

 

Architectuur in de binnenstad

Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in.

 Op … (lees verder)

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)

Meet-up 055/Bouwhuiscafé 14 mei 20.00 uur

THEMA: RE-INVENTING CENTRAAL BEHEER COMPLEX

Nieuwe Apeldoornse Skyline in het Hertzberger Parc met presentaties en een debat onder leiding van Frank van Klink.

Bouwhuis organiseert samen met Meet-up 055 een avond over de transformatie van het monumentale Centraal Beheercomplex waarin … (lees verder)

RIJKSADVISEUR BEZOEKT APELDOORN OP 16 APRIL

Bouwhuis nodigt Rijksadviseur Daan Zandbelt uit om op 16 april zijn visie te geven op de toekomstige woningbouwopgave van Apeldoorn.

Door de huishoudverdunning en de trek naar de stad ligt er voor heel Nederland  een opgave om de komende tien … (lees verder)