Winnaars Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022

Winnaars Architectuurprijzen 2022 in de

categorie ‘andere gebouwen’ : OSB Het Web van GSG Architecten

categorie ‘woningen’ : sociale huurwoningen Korrelhoed van MTB Architecten

categorie ‘openbare ruimte:  Marktstroom/Grifthof van gemeente Apeldoorn

categorie ‘particuliere aanbouw’:  tuinhuis Bongerdpad  van Witteveen Architecten

Winnaars Publieksprijzen 2022 in de

categorie ‘andere gebouwen’: kantoor Linthorst Techniek van MTB Architecten

categorie ‘woningen’ : woonhuis Wenum Wiesel van Maas Architecten

categorie ‘openbare ruimte’: Havencentrum/Kayersbeekhof door de gemeente Apeldoorn

categorie ‘particuliere aanbouw; : de Paddenstoel van Witteveen Architecten