Vrijdag 12 november

Operationalisatie van nieuwe  verlichting in de binnenstad, locatie kruising Brinkpark-Hofstraat.

Vooruitlopend op het thema van de nacht van de architectuur wordt op vrijdagavond 12 november een nieuwe verlichting aangebracht in de Hofstraat volgens een ontwerp van het Instituut Lichtontwerp in Amsterdam.  Iedere belangstellende is welkom om getuige te zijn van deze operationalisatie die tot middernacht zal duren.