RIJKSADVISEUR BEZOEKT APELDOORN OP 16 APRIL

Bouwhuis nodigt Rijksadviseur Daan Zandbelt uit om op 16 april zijn visie te geven op de toekomstige woningbouwopgave van Apeldoorn.

Door de huishoudverdunning en de trek naar de stad ligt er voor heel Nederland  een opgave om de komende tien jaar één miljoen woningen te bouwen. Ook in Apeldoorn is de prognose dat tot 2027 er 5500 huishoudens bij komen, waarvan 30 % de instroom van gezinnen. Tot 2040 zal het aandeel één- en tweepersoonshuishoudens stijgen van 67 % naar 72 % en het aandeel 65 + groeien van 28 % naar 42 %.  Hoe gaan we dat doen en waar gaan we bouwen?

Rijksadviseur Daan Zandbelt is uitgenodigd om zijn visie te geven hoe en waar we in Apeldoorn moeten bouwen en waarom.

Onlangs heeft het College van Rijksadviseurs een optimistisch toekomstperspectief geschreven – ‘Panorama Nederland’- over hoe Nederland er over tien jaar uit gaat zien als al die nieuwbouwwoningen gerealiseerd zijn. Daarbij moet het helemaal anders, geen slaapsteden meer op flinke afstand van het werk, zodat inwoners elke ochtend in de file staan of in een overvolle trein zitten.

Nee, we moeten dichter bij elkaar gaan wonen en werken binnen een efficiënt netwerk van verbindingen en de meeste nieuwbouw in de bestaande stedelijke omgeving zien te realiseren. Zandbelt zal aantonen waarom het van belang is om rondom bestaande wijken nieuwe woningen te bouwen waardoor het gemakkelijker wordt om de openbare ruimte en woningen klimaatadaptief te maken, de biodiversiteit te vergroten, de sociale cohesie te bevorderen en hoe we door verstedelijking en concentratie de waardevolle landschappen open houden.

Het is voor het eerst dat een Rijksadviseur Apeldoorn bezoekt.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn op

Dinsdag 16 april  

Programma:

15.30 uur – inloop met koffie,thee

16.00 uur – presentatie Daan Zandbelt

17.00 uur – einde

Adres:De Woonmensen, Deventerstraat 54, Apeldoorn