Bouw daar waar de mensen zijn, bouw in de buurt

Een debat en presentatie op 23 mei 2023 in de Drie Ranken, de Maten

In het kader van de grote verdichtingsopgave  in de woningbouw van Apeldoorn gaat Architectuurcentrum Bouwhuis de komende periode een reeks gesprekken/debatten organiseren over welke sociaal-maatschappelijke vragen zich voordoen in de verschillende Apeldoornse wijken, buurten en dorpen en welke woonprogramma’s bij kunnen dragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van deze wijken, buurten en dorpen.

Huidige woningbouwopgave de Maten

In samenwerking met architect Marcel Barzilay en stedenbouwkundig ontwerper Ruben Ferwerda organiseert Bouwhuis een 1e bijeenkomst over de huidige woningbouwopgave in de bestaande wijken en buurten van Apeldoorn op 23 mei 2023 in de Drie Ranken, de Maten.

Barzilay en Ferwerda hebben een visie ontwikkeld op verdichtingsmogelijkheden van ‘bloemkoolwijken’ zoals de Maten in Apeldoorn waarbij de verdichtingsopgave gekoppeld kan worden aan de wijkvernieuwing. Als toevoeging aan het huidige eenzijdige woningaanbod van eengezinswoningen in de wijk de Maten pleiten zij woontypologieën toe te voegen voor doelgroepen als senioren, starters en kleine huishoudens. Daar hebben zij een studie naar verricht. Zij zullen uiteenzetten hoe hun ontwerpvoorstellen de sociale veiligheid van de woonerven in de Maten verhogen.

Barzilay& Ferwerda waren één van de 100 ontwerpers die geselecteerd zijn voor de laatste Architectuur Biënnale in  Rotterdam waarin ontwerpers opgeroepen werden om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee zou een impuls worden gegeven aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen  bieden voor extra woningbouw, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering.

Barzilay & Ferwerda zullen aan de hand van hun maquette die te zien was op de tentoonstelling in Rotterdam, hun ontwerpplan voor 5000 woningen in de Maten toelichten. Zij pleiten ervoor dat je om de doorstroming op gang te brengen, je moet bouwen voor de groepen die nu buitenboord vallen: starters en senioren. Wat beide groepen delen is de behoefte aan nabijheid – met een woning ‘in de wei’ is hun woonprobleem niet opgelost

Door de ontbrekende woningen op de juiste plaats te bouwen, namelijk in de buurt, versterk je tevens de basis van de woningen die er al staan. De investeringen worden dan een impuls om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd aan te pakken, van de klimaatcrisis tot eenzaamheid.

Vriendelijk verzoek in verband met de beperkte ruimte zich  schriftelijk aan te melden bij

info@architectuurcentrumbouwhuis.nl

Toegang: gratis

U bent van harte welkom vanaf 19.30.

Start programma:  20.00 uur

Einde programma   22.00 uur

.