Bijeenkomst De smaaktest van Apeldoorn voor jong erfgoed 1970 -1990 dd. 21 oktober vanwege corona geannuleerd

Bouwhuiscafé woensdag 21 oktober 2020 , 20.00 uur ACECgebouw

experimentele woningbouw Klokkengietershoeve, de Maten, foto Harry Noback

In opdracht van de gemeente Apeldoorn inventariseren de architectuurhistorici Evelien van Es en Lara Voerman en stedenbouwkundige en landschapsarchitect Joost Emmerik momenteel alle waardevolle architectonische en stedenbouwkundige projecten die tussen 1970 (start  bouw van het Centraal Beheer complex van Herman Hertzberger tussen 1968-1972) en 1990 (eindigend met de bouw van het stadhuis – architect Hans Ruijssenaars 1989-1992) zijn gerealiseerd. Het was de periode waarin Apeldoorn met de erfenis van de  2e schrijftafel van Nederland zat opgezadeld: sloop in het centrum voor bouw van grote kantoren en woningbouw met hoge dichtheid. Maar ook de Centrale Bibliotheek als begin van het cultuurkwartier, de bloemkoolwijk de Maten met ruimte voor experimentele woningbouw en ecologische structuren.

Met behulp van (oud)gemeenteambtenaren en inwoners van Apeldoorn hebben zij een groslijst opgesteld die inmiddels zo’n 160 objecten en structuren telt. Het is de bedoeling dat er een longlist wordt samengesteld van architectonische objecten, groenstructuren en gebieden die in de ontwikkeling van Apeldoorn een cultuurhistorische en /of ruimtelijke waarde vertegenwoordigen. Uiteindelijk doel is om dit naoorlogs erfgoed te behouden en op te nemen in het cultuurhistorisch beleid van de gemeente Apeldoorn en de nieuwe omgevingsvisie.

Voor een goede beoordeling en waardering van dit erfgoed is het belangrijk de smaak van u als inwoner te testen.

Bouwhuis nodigt u van harte uit om na de presentatie van architectuurhistoricus Evelien van Es uw waardering uit te spreken voor de projecten die volgens u op de longlist moeten komen te staan.

Gespreksleider van de avond is Marieke Gorkink.

In verband met het maximaal aantal toegestane bezoekers vanwege corona  verzoeken wij u zich  op te geven via info@architectuurcentrumbouwhuis.nl

Uw deelname wordt bevestigd.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-smaaktest-van-apeldoorn-voor-jong-erfgoed-1970-1990-123190085863