DAG VAN DER ARCHITECTUUR 16 JUNI 16.00 ACEC: Nieuwe woonconcepten: ‘IKIGAI’ en ‘MICHI NOEKI’

Hoe kan de Next City of Apeldoorn er uit gaan zien?

Veranderingen in demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheidszorg vragen om een andere kijk op woonwijken.  Bij de woonwijken die nu nog steeds gebouwd worden, ligt de focus op gezinnen, terwijl  onze stad vergrijst en er steeds meer mensen alleen wonen. Er is een grote behoefte aan andersoortige woningen dan de flat of het rijtjeshuis. Hoe kunnen wij  woonwijken zo inrichten dat zowel jongeren als ouderen  in een sociale veilige omgeving  met zorg aan huis en rekening houdend met de sociale samenhang  in de buurt lang kunnen blijven wonen?

 De Rijksbouwmeester heeft enige tijd geleden de ontwerpprijsvraag  WHO CARES  uitgeschreven voor ontwerpers  die in  samenwerking met  zorgprofessionals, partijen uit de financiële wereld en bouwpartijen  plannen hebben ontwikkeld  waarbij niet alleen naar de ruimtelijke opzet werd gekeken, maar ook naar de manier waarop sociale structuren en het zorgnetwerk zijn opgebouwd. 

Het resultaat van deze multidisciplinaire teams is te zien in de huidige tentoonstelling WHO CARES van twintig prijswinnaars in het ACECgebouw vanaf 9 juni (officiële opening door de wethouder cultuur) tot 8 juli.

Ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur op 16 juni heeft Architectuurcentrum Bouwhuis twee winnende architecten uitgenodigd die een opvallend ontwerp hebben gemaakt:

  1. Architect Nicole Maurer van Maurer United Architects met het project ‘IKIGAI’ (= je reden om te zijn) Middels het openen van de plinten worden de buitenruimten rondom en de begane grond van portiekflats geschikt gemaakt als binnen- en buitenpleinen voor een nieuwe sociale en fysieke infrastructuur, waarin men elkaar ontmoet en ontzorgt. In haar plan maakt ze betekenisvolle participatie van bewoners zichtbaar en meetbaar!

 

  1. Architect Irene Edzes van Vollmer en partners heeft in samenwerking met Twynstra Gudde het project MICHI NOEKI  (Japanse pleisterplaatsen)  ontworpen dat gericht is op het versterken van langzame verkeersroutes door de wijk. Door zgn. Michi-Noeki’s te creëren, informele laagdrempelige plekken in de fysieke ruimte, waar je wat kan drinken, informatie vindt, met vragen terecht kan en een luisterend oor vindt, wordt  de sociale en fysieke infrastructuur versterkt en de kans op toevallige ontmoetingen vergroot. Dit concept is in elke wijk in Nederland toepasbaar.

 

Na afloop biedt Bouwhuis u een hapje en drankje aan.

 

Toegang: gratis

Aanmelden:  secretariaat@architectuurcentrumbouwhuis.nl