Bouwhuiscafé dinsdag 5 juni Debat: Zonneparken, zucht of zegen! I.s.m. DeA en Tegenlicht Meet Up

https://youtu.be/CLh5B4_zdTc 

ZONNEPARKEN:  ZUCHT OF ZEGEN?

Duurzaam Energiebedrijf Apeldoorn,  Architectuurcentrum Bouwhuis en Tegenlicht Meet up Apeldoorn organiseren gezamenlijk een open debat over een actueel thema: de toekomst van zonneparken in Apeldoorn op dinsdag 5 juni 20.00 in het ACECgebouw,Roggestraat 44, Apeldoorn.

Zonne-energie is een weinig omstreden vorm van energieopwekking. Geen fossiele energie gebruiken maar panelen op je dak is een mooi voorbeeld. Zonne-energie is een goede optie om bij te dragen aan duurzamere energievoorziening en een middel om onze klimaatdoelstellingen te halen. Er worden steeds meer grootschalige zonneparken gepland. Bedrijven willen deze parken bouwen en exploiteren. Gemeenten, boeren en andere grondeigenaren moeten beslissen of ze hun grond verkopen of verpachten voor de energieopwekking. Wat zijn de gevolgen daarvan,bijvoorbeeld voor ons landschap? Levert een zonnepark een positiever effect op de biodiversiteit dan wanneer het agrarisch wordt gebruikt? Zou het opwekken van duurzame energie en de ontwikkeling van nieuwe natuur elkaar kunnen versterken door de financiële opbrengsten van zonneparken aan te wenden voor cofinanciering van nieuwe natuur? Hoe past dit in de omgevingsvisie?

Op deze informatieve debatavond hebben we een aantal interessante sprekers uitgenodigd die dit onderwerp van verschillende kanten belichten.  Onder leiding van gespreksleider Sanne Roemen gaan we in gesprek met voor- en tegenstanders over de verschillende facetten van grootschalige zonne-energieparken.

  • Ben Haarman, landbouwer en voorzitter van LTO regiobestuur Oost zal uiteenzetten hoe de land- en tuinbouw aankijkt tegen grootschalige zonneparken. De druk van zonne-energie op het landbouwareaal is groot. Enerzijds is er een sterke roep om behoud van agrarisch productiegebied en anderzijds zijn er agrarische ondernemers die economische kansen zien. Wat vindt LTO?
  • landschapsontwerper Nico Wissing toont ons een uniek Zonnepark gerealiseerd in de gemeente Bronckhorst, Solarpark de Kwekerij, een voormalige kwekerij in Hengelo Gelderland die is omgebouwd tot een zonnepark met 7000 zonnepanelen en een recreatief tuinlandschap toegankelijk voor bezoekers. Door het unieke karakter van het park is voor de financiering van dit project een geheel nieuw business model opgezet. Was er weerstand tegen deze grootschalige ontwikkeling en zo ja, hoe zijn die overwonnen? Met welke partijen is het proces doorlopen om tot realisatie van het Solarpark de Kwekerij te komen?
  • Zonneroute A37: inpassing zonnepanelen. Met ontwerpen van Posad, IAA Architecten en Architectenbureau Marco Vermeulen in opdracht van Rijkswaterstaat. Welk ontwerp spreekt het meest tot de verbeelding en voegt landschappelijk iets toe? Er ligt een kabinetsvoornemen om in 2030 energieneutrale rijksinfrastructuur te realiseren. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel alle locaties binnen haar grondgebied waar zonne-energie kan worden opgewekt. Samen met de provincie Drente is Rijkswaterstaat een ontwerpend onderzoek gestart op welke wijze langs de A37 zonne-energie kan worden opgewekt. Het uiteindelijke doel is het grootschalig opwekken van zonne-energie op en langs de A37 tussen nu en een periode van 15 jaar langs de Nederlandse snelwegen. Het resultaat van dit project zal een belangrijke basis vormen voor de ontwikkeling van locaties waar zonne-energie opgewekt gaat worden elders op het areaal van Rijkswaterstaat.
  • Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor een levendig debat met de aanwezige beleidsmakers!
  • Aanmelden voor debat Zonneparken, zucht of zegen bij:
  • secretariaat@architectuurcentrumbouwhuis.nl