Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022

Historie Apeldoornse Architectuurprijs

Na acht jaar van afwezigheid organiseert Architectuurcentrum Bouwhuis voor de 21e keer een nieuwe editie van de Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022.

Vanaf 1994 tot 2013 organiseerde Architectuurcentrum Bouwhuis jaarlijks de Architectuurprijs waarbij een vakjury  één winnaar uitkoos, het architectenbureau  dat het meest betekenisvolle architectonische project  in dat jaar had gerealiseerd. Dat kon variëren van kantoor, woningen of inrichtingen openbare ruimte.

Nacht van Architectuur 2013

Vanaf 2002 tot 2013 organiseerde de Stentor de Publieksprijs, waarbij het publiek werd uitgenodigd een stem uit te brengen op hun favoriete project. Zowel de Architectuurprijs als de Publieksprijs werden tijdens de feestelijke Nacht van de Architectuur in Orpheus  uitgereikt.

Iedere Apeldoorner mag projecten indienen

Nieuw is dat dit jaar niet alleen architecten, bouwers en opdrachtgevers projecten kunnen aandragen, maar ook inwoners van Apeldoorn, omdat bijzondere architectuur soms de publieke belangstelling ontbeert die het wel verdient. Als lokaal architectuurcentrum willen wij de belangstelling van Apeldoorners voor de gebouwde omgeving aanmoedigen.  Hoe meer mensen deelnemen aan de discussie, hoe meer mensen zich herkennen in de uiteindelijke resultaten en zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de stad.

Boer’n box

Doelstelling

Het doel van deze prijzen is primair om de stad aantrekkelijker te maken door goed ontworpen gebouwen en buitenruimten te belonen.

Op de langere termijn dragen deze Architectuur- en Publieksprijs bij aan een cultuurverandering en waardering voor hoogwaardige architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Saxion

Nieuw is ook dat er een bredere aanpak komt met de introductie van vier categorieën:

Vier Categorieën

  1. Woningen
  2. Andere gebouwen zoals kantoren, schoolgebouwen, sportaccommodaties, culturele instellingen, winkels etc.
  3. Openbare ruimte, denk aan nieuwe landschapsinrichting,inrichting pleinen en straten.
  4. Door particulieren zelfgebouwde omgeving : alle ruimtelijke aanpassingen aan en rond een woning. Naast erfafscheidingen ook uit-/aanbouwen, dakkapellen, zonnepanelen op dak, ed.

Voorwaarde voor deelname

Alle projecten moeten zijn gerealiseerd tussen 1 januari 2014 – 1 januari 2022

Bij elk architectonisch project zal bekeken worden in hoeverre het project een bijdrage levert aan de groene ruimtelijke kwaliteit, de sociale omgeving en de sociale veiligheid.

Loolaan

Vanaf vandaag mag iedereen projecten aandragen voor de Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022 via dit formulier www.architectuurcentrumbouwhuis.nl/project-indienen/

Sluitingsdatum

De sluitingsdatum voor het indienen van projecten is 31 maart 2022.

Uit alle inzendingen van de groslist wordt een longlist gefilterd, waarna de vakjury een selectie maakt voor de shortlist.

Op de Dag van de Architectuur, zaterdag 18 juni 2022, worden voor alle vier categorieën de winnaars  van de Architectuurprijs 2022 bekend gemaakt.

Stemmen voor de Publieksprijs

Voor de Publieksprijs 2022 wordt het publiek uitgenodigd om via een stemmodule op de website van Architectuurcentrum Bouwhuis vanaf 15 april  hun stem uit te gaan brengen op hun favoriete gebouw, woning, openbare ruimte en door particulieren zelfgebouwde omgeving.
Sluitingsdatum is 1 juni 2022.  Begin juni 2022 zullen de stemmen worden geteld door de programmacommissie van Architectuurcentrum Bouwhuis en zal een shortlist worden samengesteld. In mei zal een oproep uitgaan naar het Apeldoornse publiek om zitting te nemen in de publieksjury.  Hieruit worden 50 belangstellenden gekozen die worden uitgenodigd voor een busexcursie langs de projecten die de shortlist van de Publieksprijs staan.

Deze  publieksjury zal uiteindelijk de Publieksprijzen voor alle vier categorieën bepalen.

sporthal Hoenderloo

Bekendmaking Architectuur- en Publieksprijs op Dag van de Architectuur, zaterdag 18 juni 2022

Bekendmaking en feestelijke presentatie van de prijzen vindt plaats tijdens de Dag van de Architectuur op zaterdag 18 juni.

Via onze website www.architectuurcentrumbouwhuis.nl  kan iedereen de ontwikkelingen van de Apeldoornse Architectuur- en Publieksprijs 2022 volgen.

Welgelegen