Architect en Stedenbouwkundige Ashok Bhalotra 1943-2022

Ons bereikte het droevige bericht dat architect en stedenbouwkundige Ashok Bhalotra, gedurende lange tijd directeur van het Rotterdamse bureau Kuiper Compagnons,  is overleden.

Ashok Bhalotra is van grote invloed geweest bij de architectonische en stedenbouwkundige opzet van de wijken Woudhuis en Ossveld-Oost. Bij deze opzet is gezocht naar een filosofie waarin beeldende thema’s een rol speelden. Het landgoed Woudhuis diende als inspiratie om het Kasteel als thema in het midden van de wijk vorm te geven.

Bij de ontwikkeling van de wijk Osseveld-Oost met als thema ‘De Zeven Tuinen van Oost’ wordt  gerefereerd naar het hoofdthema ‘De Tuin’. In het westen van Apeldoorn ligt Paleis Het Loo met plein en tuinen en als tegenpool ligt aan het oosten Het Kasteel in Woudhuis en de Zeven Tuinen van Oost in Osseveld-Oost.

Geboren en opgegroeid in India met haar rijke, verhalende cultuur vertelde Ashok Bhalotra, andere, nieuwe verhalen over onze ruimte. Met metaforen, verwijzingen, mythes, en het spelen met taal en vorm bracht hij kleur, verbeelding én verleidingskracht naar onze stad en ons landschap, en bestreed hij daarmee saaiheid en onverschilligheid.

Ashok Bhalotra hechtte erg aan sociale cohesie en sociale betrokkenheid, dit kwam terug in zijn ontwerpen voor Woudhuis en Osseveld-Oost door onder andere inkomensgroepen echt te mengen in woonwijken. Hij kreeg dit voor elkaar door gemeenteraden, ambtelijke organisaties, corporaties en bewoners te enthousiasmeren, en zo tot een gedragen en samenhangend plan te komen.

Ashok wist mensen te inspireren om dromen werkelijkheid te maken.