Open brief aan de gemeenteraad van Apeldoorn over het masterplan Veldhuis

Bouwhuis heeft samen met een aantal prominente oud stedenbouwkundigen van de gemeente Apeldoorn een open brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin ze forse kritiek uit op het masterplan Veldhuis voor de bouw van 800 woningen.

Inhoud Open brief:

Geachte leden van de gemeenteraad van Apeldoorn,

Recent, op 22 juni j.l. , presenteerde  de gemeente aan bewoners haar voorlopige visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Veldhuis. Deze, als “ Masterplan” gepresenteerde, visie is een uitwerking van de “Visie Veldhuis”, zoals in juli 2021 door de raad is vastgesteld.

Het plan voorziet in de bouw van circa 800 nieuwe woningen, voornamelijk in de vorm van torenhoogbouw; de nieuwe gebouwen variëren in hoogte van 15 tot 75 meter. Monumen-tale panden, waaronder het Talens hoofdgebouw, en bestaande woningen aan de Veldhuisstraat, Polstraat en Spoorstraat worden gehandhaafd.  Het plan voorziet in de gewenste behoefte aan nieuwe woningen en geeft invulling aan de visie op de binnenstads-ontwikkeling: de Park-gedachte.

Hoogbouw in deze vorm en in deze omvang in dit gebied zal echter leiden tot een veelheid van negatieve effecten voor de directe woon- en leefomgeving. Vergelijkbare situaties in de praktijk hebben dit onomstotelijk aangetoond.

De bewonerssamenstelling wordt eenzijdig omdat nieuwe gezinswoningen, laagbouw-woningen met tuin, nagenoeg geheel ontbreken. Omdat bijna alle mensen in torens wonen, verdwijnen mensen in de anonimiteit. Ontmoetingen op straat worden schaars.

De hoogbouw zorgt voor schaduw en tevens guurheid door de windeffecten. Mede door de, naar verwachting anonieme begane grondgevels van de torens leidt dit tot minder prettige woonomstandigheden in de wijk.

Torens zijn willekeurig en hier en daar bruut geplaatst voor bestaande (monumentale) panden, zoals het Talens hoofdgebouw. Van inpassing in het bestaande stadsweefsel is geen sprake. Aanwezige woningen in het gebied worden omringd door nieuwe gebouwen van een totaal andere statuur; de Veldhuisstraat en omgeving wordt tot “fremdkörper” in het gebied.

De sfeerbreuk die hier het gevolg van is, geldt ook voor de wijdere omgeving; er wordt niet aangesloten op de reeds ingezette veranderingen rond Molenstraat-Centrum en kanaal. In het centrumgebied wordt Veldhuis een volledig afwijkend gebied dat ook nog eens heel on-Apeldoorns is.

Tijdens de uitvoering zal bovendien blijken dat het plan in deze vorm op belangrijke onderdelen onuitvoerbaar is. Parkeergarages zullen, uit ruimtelijk en/of financieel oogpunt,  niet realiseerbaar zijn in of onder de gebouwen; ze komen meer in, of (half) onder, de nu nog zo mooi getekende groene openbare ruimte. Bovendien zal het autoverkeer naar en van de parkeergarages veel meer verharding vragen dan nu getekend is. Van de parkstructuur blijft weinig meer over.

Het nu gepresenteerde masterplan is een slecht on-Apeldoorns plan; een Apeldoorn onwaardig plan. Het doet afbreuk aan de belangrijkste kernkwaliteit van Apeldoorn: stedelijk wonen in een rustige, groene omgeving.

In belang van Apeldoorn en haar bewoners doen wij een dringend beroep op u het Masterplan Veldhuis in deze vorm in heroverweging te nemen.

Hans Menke,  Stichting Bouwhuis, Centrum voor mens en gebouwde omgeving

Herma van Dorth , Wijkraad Centrum

Albert Fien,  voormalig Hoofd Afdeling Stedenbouw en Cultuurhistorie

Harry Vos,  voormalig Senior Stedenbouwkundige

Hugo Diddens , voormalig Senior Stedenbouwkundige

Huub Selen,  voormalig Projectmanager Gebiedsontwikkeling

Ed van Gent, voormalig Senior Stedenbouwkundige