Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in. Er worden straks  500 nieuwe appartementen toegevoegd, maar wat betekent deze omvangrijke verstedelijking in een toch al versteende binnenstad?  Wie wil daar gaan wonen?

Onlangs is er een rapport verschenen met een nieuwe kijk op de Apeldoornse  binnenstad:  door gebrek aan samenhang tussen binnenstedelijke gebieden, het niet hebben van een eigen gezicht en  het ontbreken van een toekomstvisie  kwamen de onderzoekers tot  de conclusie dat je gelegen op zo’n strategische plek tussen de Veluwe en de IJssel vallei  van de Apeldoornse binnenstad één groot stadspark zou moeten maken. Apeldoorn zou zich moeten ontwikkelen tot het hart van de Veluwe en de landschappelijke kwaliteiten veel meer moeten verbinden met de verstedelijking.  Zij hanteren een nieuwe Parknorm: elk binnenstedelijk project moet een substantiële bijdrage leveren in de vorm van groene openbare ruimte. Dit rapport is door de gemeenteraad unaniem omarmd als een visie waarmee de binnenstad zich verder moet ontwikkelen.

De vraag is  hoe gaan we ervoor zorgen dat met deze geplande 500 nieuwe woningen bewoners ook op snikhete dagen prettig wonen?  Groen koelt de stad en zorgt dat het water ons niet naar de lippen stijgt!

  • Een eerste aanzet tot vergroening van de binnenstad  is een presentatie door gemeentelijk projectleider Arno Klein Goldewijk  van de inmiddels gereedgekomen klimaatbestendige ontwerpen in de  Marktstraat en Beekstraat.  Hij zal ook aangeven welke groenverbindingen er op termijn met andere binnenstedelijke gebieden  gelegd gaan worden.
  • Vervolgens zal Steven Delva van DELVA  Landscape Architecture/Urbanism  laten zien hoe je groen en architectuur kan integreren in het bijzonder in de binnenstad van Apeldoorn.

In het licht van klimaatverandering en verdere verstedelijking willen we graag met u  in debat over de mate waarin klimaatbestendige ingrepen zoals vergroening van de openbare ruimte en gevels van hoogbouw bijdragen aan een betere verblijfskwaliteit van de binnenstad.

Locatie: ACECgebouw, Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn

Start:  20.00 uur

Einde  22.00 uur

Toegang: gratis

tickets bestellen via

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bouwhuisdebat-van-place-to-buy-naar-place-to-be-apeldoorn-een-stadspark-85117357307?fbclid=IwAR2WBRZ7vCpQ9s5H_3rZEuikwDGU3QzNZroV_FUWYmXTpbNVxlOzQmI5MB

 

Architectuur in de binnenstad

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)

Laatste nieuws: Delva Landscape Architecture/Urbanism maakt masterplan voor binnenstad Apeldoorn

Tijdens het Bouwhuiscafé op 28 januari a.s. om 20.00 zal Delva Landscap Architecture/Urbanism niet alleen laten zien hoe groen en architectuur kunnen integreren bij hoogbouw zoals de beoogde woontoren aan de Hofstraat, maar ook een presentatie geven over hun kersverse … (lees verder)

Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in. Er … (lees verder)

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)