Saxion Hogeschool, Stationsplein Apeldoorn

                                                                                                                                      

Al maandenlang  verlangen wij ernaar u uit te kunnen nodigen voor een Bouwhuis activiteit , maar de strenge maatregelen van de overheid dwingen ons hiermee nog even te wachten.

In de tussentijd hebben we zeker niet stilgezeten en ons verdiept in een aantal belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in Apeldoorn en omgeving die op ons afkomen. 

Vanuit de visie over het stadspark  Apeldoorn is er binnen de gemeente een Gebiedsaanpak Spoorzone Apeldoorn geschreven waaraan grote partijen zich hebben verbonden om plannen te maken hoe de spoorzone van Apeldoorn kan veranderen in een toonaangevend, toekomstbestendig, groen en levendig stadsdistrict.  Bouwhuis zal  het debat gaan organiseren.

Samen met Architectuurcentrum Rondeel uit Deventer bereidt  Bouwhuis zich voor op een groot project binnen de Cleantech Regio (voormalig Stedendriehoek)  met als titel  ‘Places of Hope /Wij maken de Cleantech Regio’, waarin we een concept gaan  ontwikkelen gericht op dialoog en onderzoek van de ruimtelijke opgaven binnen de Cleantech Regio zoals de energietransitie, circulair produceren, duurzame en slimme mobiliteit, woningbouw en natuurvriendelijke landbouw.  Bouwhuis organiseert samen met Rondeel kennissessies, debatavonden, ontwerpbijeenkomsten met als uitkomst een grote tentoonstelling. 

Daarnaast zijn we bezig met een inventarisatie van architectuurprojecten die straks mee kunnen dingen naar de Architectuur- en Publieksprijs 2021.  Wij wachten nog op het groene licht van de gemeente Apeldoorn om hiermee officieel naar buiten te kunnen treden.