BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn adagium dat de keuze van een ontwerp voor een groot deel door de plek wordt ingegeven. Wat de specifieke betekenis van een plek in de openbare ruimte is, eist een grondige studie die het wezenlijke van de plek naar boven haalt. Een goed ontwerp is maatwerk dat zodanig aansluit op het aanwezige karakter dat het bijna onzichtbaar wordt….. Han zal ons meenemen langs geslaagde voorbeelden, hoe en waarom die tot stand zijn gekomen en wat de zeggingskracht in zijn visie is.

Arnout Nefkens zal het over de Genius Loci hebben in de klassieke betekenis. Het komt erop neer dat elk ontwerp zijn eigen taal heeft op een  unieke locatie, passend in een eigen context. Op deze manier gaat niet elk ontwerp in de openbare ruimte er hetzelfde uitzien.

Ed van Gent gaat een  pleidooi houden over de ruimtelijke kwaliteit die onder druk staat omdat er steeds meer gefocust wordt  op deelaspecten zoals burgerparticipatie en klimaatadaptatie en de samenhang uit beeld raakt.

Na deze presentaties wacht u  een keur aan verrassingen te beginnen met feestelijke hapjes en drankjes en een aantal persoonlijke verhalen, anekdotes en belevenissen van goede bekenden waarmee Han de afgelopen jaren de stad heeft vormgegeven. U bent van harte welkom om deze middag met ons te vieren