Het thuisgevoel van Hans Been Architecten

in de serie: Architecten uitgelicht

Hans Been Architecten, Laan van Kerschoten, foto Harry Noback

Hans Been Architecten is één van de architectenbureaus die in staat is geweest in zijn ontwerpen het Apeldoorns thuisgevoel te geven. In 2011 heeft Bouwhuis samen met FARO Architecten de smaaktest voor Apeldoorn ontwikkeld, een waarderingstest voor de architectuur en woonomgeving van een 35-tal geselecteerde naoorlogse woonbuurten. Het publiek werd uitgenodigd via de website www.smaaktestapeldoorn.nl een beoordeling te geven in de vorm van een cijfer.

In de smaaktest Apeldoorn via www.smaaktestapeldoorn.nl  kwam een oproep om een persoonlijke waardering te geven voor 35 verschillende naoorlogse woonomgevingen in Apeldoorn. Het ging hierbij steeds om een beoordeling van zowel de architectuur als de openbare ruimte op de foto’s. Architectuurcentrum Bouwhuis heeft een selectie gemaakt van 35 naoorlogse woonbuurten in Apeldoorn die representatief zijn voor de vijftiger, zestiger,zeventiger, tachtiger en negentiger jaren en de periode na 2000. Deze woonbuurten verschillen in architectuur, woontypologie, omgeving en openbare ruimte. Architectuurfotograaf Harry Noback heeft in opdracht van Bouwhuis ruim 500 foto’s gemaakt van al deze projecten. Met behulp van deze foto’s heeft Bouwhuis samen met  FARO Architecten een nieuwe internetsite ‘www.smaaktestapeldoorn.nl’  ontwikkeld, waarmee het publiek in en buiten Apeldoorn werd uitgenodigd de smaaktest te doen. Bij deze waarderingstest ging het om de beoordeling van de totale woonomgeving. De bedoeling was om zowel het vakdebat inhoudelijk te voeden als het publiek te stimuleren na te denken over wat men belangrijk vond in de woonomgeving. Uit de test moest blijken welke factoren een woonbuurt geliefd maken of niet geliefd en welke relatief kleine toevoegingen of veranderingen aan de gevel, het dak, de omgeving en openbare ruimte grote invloed hadden op de waarderingscijfers. 

Het luxe appartementencomplex van Hans Been Architecten gebouwd op de voormalige camping de Veldekster werd als beste woningbouwproject uit de smaaktest gekozen. Hans Been: ‘de bosrijke kavel van de voormalige camping de Veldekster vormde het dankbare decor voor twee appartementengebouwen in de luxe sfeer. We kozen voor warm/strak als uitgangspunt voor de na te streven woonsfeer. Strakke horizontale belijningen als contrast tegenover de grillige verticaliteit van de bosrijke omgeving, met een warme uitstraling door de toepassing van veel natuurlijke kleuren en materialen. Door de terrasvormige opbouw schuift het gebouw zich als het ware onder de boomkruinen. De half verdiepte parkeerlaag doet het gebouw luchtig zweven boven de bosweide. Als bewijs van breed gedragen waardering van kwaliteit, werd het ontwerp uit 35 Apeldoornse projecten als beste uit de smaaktest verkozen’.

Veldekster, Hans Been Architecten, foto Harry Noback
Veldekster, Hans Been Architecten, foto Harry Noback

Ook in het gebied tussen de wederopbouw wijk Kerschoten en de Parken ontwierp Hans Been in 2010 Parkwijk, een eigentijdse typische Apeldoornse wijk van vrijstaande en halfvrijstaande woningen met een duidelijke architectonische eenheid, maar met specifieke verschillen die zowel aansluiten bij de bestaande architectuur van de Laan van Kerschoten als van de Einsteinlaan.

Laan van Kerschoten, Hans Been Architecten, foto Harry Noback

De vijf verschillende woningtypen zijn in hun hoofdvorm relatief eenvoudig, met een royale overstek en een gezonde afwisseling tussen langs- en dwarskappen. Vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen wisselen el;kaar op niet systematische wijze af. ook in de kleurstelling is er gekozen voor variatie, bijvoorbeeld met metselwerk in drie kleuren rondom. Verder zijn de erkers aan de straatkant soms liggend uitgevoerd en soms staand. Gevolg is dat elke woning een heel eigen karakter heeft. Het behoud van het groene, parkachtige karakter van de omgeving is ook een belangrijk uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van hetn plan. Zo staan de woningen op ruime kavels en beschikt elke woning over een flinke zijtuin. Hans Been is in staat met zijn ontwerpen voor zowel de Veldekster als de Parkwijk bewoners een thuisgevoel te geven……

Laan van Kerschoten, Hans Been Architecten, foto Harry Noback
Nobelstraat, Hans Been Architecten, foto Harry Noback