27 maart Debat Woningbouw anno 2015 in de Stedendriehoek: Een nieuw elan voor architecten? Met Roland Duong (‘de slag om Nederland’) als discussieleider

Het Apeldoornse architectuurcentrum Bouwhuis en het Deventer architectuurcentrum Rondeel organiseren samen met Attika Architecten uit Zutphen en de Bouwsociëteit Stedendriehoek een debat over welke initiatieven er tussen maart 2013 en januari 2015 zijn ondernomen door ontwikkelaars, bestuurders en architecten om de woningbouw in de Stedendriehoek uit het slop te halen.  Dit debat moet een update opleveren voor het debat van 22 maart 2013 waarin Bouwhuis en Rondeel  partijen opriepen  initiatieven te ontwikkelen die bij moesten dragen aan de hervorming van de woningbouw. Onder leiding van debatleider Roland Duong ( ‘de slag om Nederland’) .

De belangrijkste vragen die aan de orde komen zijn:

  • Heeft er sinds 2013 een beleidswijziging in de grondexploitatie van een aantal herontwikkel locaties in Deventer, Apeldoorn en Zutphen plaatsgevonden?
  • Is er afgeboekt op de grondwaarde en hoeveel?
  • Waar heeft dat tussen 2013 en 2015 toe geleid?
  • In hoeverre zijn de woningbouwprogramma’s aangepast?
  • Wat is er met de architectuur gebeurd?
  • Hoe zien de demografische ontwikkelingen er in de drie steden uit?
  • Wat kunnen we van elkaar leren?
  • Zijn we anno 2015 tot nieuwe ontwikkelmethoden gekomen?

 

Makelaar Rico ten Hag als onderzoekende makelaar het meest betrokken bij de dagelijkse werkelijkheid over vraag en aanbod op de woningbouwmarkt toont ons wat er werkelijk gebeurt in de Stedendriehoek wat goed verkoopt en welke trends er te zien zijn.

 

Architect Geke de Wilde van Attika Architecten laat zien hoe hij zich heeft ingespannen om als architect lastige projecten in Zutphen toch te kunnen ontwikkelen.

 

Vanuit Deventer zal projectleider Marco Odding ons kansrijke initiatieven voorschotelen.

 

En projectleider Peter Scherders zal aangeven hoe de nieuwbouwwijk  Zuidbroek in Apeldoorn met zeshonderd minder woningen  dan oorspronkelijk gepland toch een volwaardige aantrekkelijke wijk lijkt te gaan worden, waarbij er volgens hem geen afbreuk is gedaan aan de kwaliteit van de architectuur.

 

Aan de verantwoordelijke wethouders van de drie steden Deventer (vervanger wethouder Kolkman: concerndirecteur J. Arentsen), Zutphen (Mw. C. Pennings) en Apeldoorn( de heer N. Stukker) zal de vraag worden gesteld welke beleidswijzigingen zij sinds 2013 in de grondexploitatie van een aantal herontwikkel locaties hebben moeten doorvoeren en waartoe dat in hun ogen heeft geresulteerd.

Tenslotte willen we van de drie bestuurders horen hoe de gesprekken met de provincie verlopen over het Regionaal  Programma Wonen 2015-2025 (opvolger van KWP3) en hoe elke stad denkt hoeveel nieuwbouwwoningen zij jaarlijks  in hun eigen stad  kunnen realiseren.

Het doel van het debat is om zicht te krijgen op de trends die zich in de steden voordoen, welke soort woningen verkopen in de ene stad beter dan in de andere en waar komt dat door?  Is er  een verschil in  bestuurlijke aanpak? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar verder inspireren? Hebben de nieuwe vruchtbare  initiatieven na de stagnatie in de woningbouw ertoe geleid dat we anno 2015 tot nieuwe ontwikkelmethoden zijn gekomen?

Keynote speaker Roland Duong zal als ervaren discussieleider en programmamaker van VPRO series ‘de slag om Nederland’ , ‘de slag om Europa’ en ‘de slag om de klerewereld’  ons confronteren met  dilemma’s en zwakke en sterke uitspraken, maar  – als het goed  is – ons leiden naar een mogelijke oplossing?

Adres: Het Pakhuis, Lijmerij 23, 7202 AZ Zutphen

Datum: vrijdagmiddag 27 maart 14.00 uur – 18.00 uur

Vanaf 16.30 borrel

Toegang: gratis

Graag aanmelden voor het debat via email:

secretariaatbouwhuis@xs4all.nl

Architectuurcentrum Bouwhuis

Architectuurcentrum Rondeel

Contactpersoon:

Hans Menke

Projectleider Architectuurcentrum Bouwhuis

055-5760411

06-48795126

 

Met dank aan sponsoren: Bouwsociëteit Stedendriehoek, Architectuurcentrum Rondeel, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Regio Stedendriehoek

 

 

 

 

 

 

Architectuur in de binnenstad

Architectuurroute Stedendriehoek

Het voorjaar komt eraan, dus zin en tijd om op een mooie zonnige dag de architectuurroute Stedendriehoek met de fiets of auto te gaan rijden! Bouwhuis beschikt over de architectuurrouteboekjes, maar het is ook mogelijk de tocht af te leggen … (lees verder)

Voorjaar 2018: Nieuwe uitgave Wijk in Beeld verwacht over de transformatie van de Kanaaloevers

In dit nieuwe boek in de serie Wijk in Beeld

vogelvlucht Stadskade

Spoorbrughof

staan de “Kanaaloevers” centraal; het, tussen de Apeldoornse brug en de spoorbrug gelegen middendeel van de kanaalzone; aan de westzijde, op de centrumoever,  begrensd door de Stationstraat … (lees verder)

RECENTE ARCHITECTUUR IN HET ROOSTER ZUIDBROEK

BASISSCHOOL DIAMANT APELDOORN
 Ontwerp: MTB Architecten

foto: Harry Noback

 … (lees verder)

NIEUWSTE ARCHITECTUUR APELDOORN NOVEMBER 2017

winkel en appartementen, hoek Asselsestraat/Roggestraat Apeldoorn
ontwerp: Lars Courage

 

 

 … (lees verder)

Bouwhuiscafé dinsdag 12 december 2017 20.00 uur : presentatie Multifunctioneel landschapsontwerp Park Zuidbroek

Thema: SPECTACULAIR ONTWERP MULTIFUNCTIONEEL KUNSTWERK IN PARK ZUIDBROEK

 

Het aantrekken van de woningmarkt en nieuwe ontwikkelingen in de wijk Zuidbroek zijn voor Bouwhuis aanleiding om in de komende maand december en in februari 2018 extra aandacht aan deze wijk … (lees verder)