27 maart Debat Woningbouw anno 2015 in de Stedendriehoek: Een nieuw elan voor architecten? Met Roland Duong (‘de slag om Nederland’) als discussieleider

Het Apeldoornse architectuurcentrum Bouwhuis en het Deventer architectuurcentrum Rondeel organiseren samen met Attika Architecten uit Zutphen en de Bouwsociëteit Stedendriehoek een debat over welke initiatieven er tussen maart 2013 en januari 2015 zijn ondernomen door ontwikkelaars, bestuurders en architecten om de woningbouw in de Stedendriehoek uit het slop te halen.  Dit debat moet een update opleveren voor het debat van 22 maart 2013 waarin Bouwhuis en Rondeel  partijen opriepen  initiatieven te ontwikkelen die bij moesten dragen aan de hervorming van de woningbouw. Onder leiding van debatleider Roland Duong ( ‘de slag om Nederland’) .

De belangrijkste vragen die aan de orde komen zijn:

 • Heeft er sinds 2013 een beleidswijziging in de grondexploitatie van een aantal herontwikkel locaties in Deventer, Apeldoorn en Zutphen plaatsgevonden?
 • Is er afgeboekt op de grondwaarde en hoeveel?
 • Waar heeft dat tussen 2013 en 2015 toe geleid?
 • In hoeverre zijn de woningbouwprogramma’s aangepast?
 • Wat is er met de architectuur gebeurd?
 • Hoe zien de demografische ontwikkelingen er in de drie steden uit?
 • Wat kunnen we van elkaar leren?
 • Zijn we anno 2015 tot nieuwe ontwikkelmethoden gekomen?

 

Makelaar Rico ten Hag als onderzoekende makelaar het meest betrokken bij de dagelijkse werkelijkheid over vraag en aanbod op de woningbouwmarkt toont ons wat er werkelijk gebeurt in de Stedendriehoek wat goed verkoopt en welke trends er te zien zijn.

 

Architect Geke de Wilde van Attika Architecten laat zien hoe hij zich heeft ingespannen om als architect lastige projecten in Zutphen toch te kunnen ontwikkelen.

 

Vanuit Deventer zal projectleider Marco Odding ons kansrijke initiatieven voorschotelen.

 

En projectleider Peter Scherders zal aangeven hoe de nieuwbouwwijk  Zuidbroek in Apeldoorn met zeshonderd minder woningen  dan oorspronkelijk gepland toch een volwaardige aantrekkelijke wijk lijkt te gaan worden, waarbij er volgens hem geen afbreuk is gedaan aan de kwaliteit van de architectuur.

 

Aan de verantwoordelijke wethouders van de drie steden Deventer (vervanger wethouder Kolkman: concerndirecteur J. Arentsen), Zutphen (Mw. C. Pennings) en Apeldoorn( de heer N. Stukker) zal de vraag worden gesteld welke beleidswijzigingen zij sinds 2013 in de grondexploitatie van een aantal herontwikkel locaties hebben moeten doorvoeren en waartoe dat in hun ogen heeft geresulteerd.

Tenslotte willen we van de drie bestuurders horen hoe de gesprekken met de provincie verlopen over het Regionaal  Programma Wonen 2015-2025 (opvolger van KWP3) en hoe elke stad denkt hoeveel nieuwbouwwoningen zij jaarlijks  in hun eigen stad  kunnen realiseren.

Het doel van het debat is om zicht te krijgen op de trends die zich in de steden voordoen, welke soort woningen verkopen in de ene stad beter dan in de andere en waar komt dat door?  Is er  een verschil in  bestuurlijke aanpak? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar verder inspireren? Hebben de nieuwe vruchtbare  initiatieven na de stagnatie in de woningbouw ertoe geleid dat we anno 2015 tot nieuwe ontwikkelmethoden zijn gekomen?

Keynote speaker Roland Duong zal als ervaren discussieleider en programmamaker van VPRO series ‘de slag om Nederland’ , ‘de slag om Europa’ en ‘de slag om de klerewereld’  ons confronteren met  dilemma’s en zwakke en sterke uitspraken, maar  – als het goed  is – ons leiden naar een mogelijke oplossing?

Adres: Het Pakhuis, Lijmerij 23, 7202 AZ Zutphen

Datum: vrijdagmiddag 27 maart 14.00 uur – 18.00 uur

Vanaf 16.30 borrel

Toegang: gratis

Graag aanmelden voor het debat via email:

secretariaatbouwhuis@xs4all.nl

Architectuurcentrum Bouwhuis

Architectuurcentrum Rondeel

Contactpersoon:

Hans Menke

Projectleider Architectuurcentrum Bouwhuis

055-5760411

06-48795126

 

Met dank aan sponsoren: Bouwsociëteit Stedendriehoek, Architectuurcentrum Rondeel, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Regio Stedendriehoek

 

 

 

 

 

 

Agenda

 • Agenda

  • Geen gebeurtenissen

Architectuur in de binnenstad

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)

Meet-up 055/Bouwhuiscafé 14 mei 20.00 uur

THEMA: RE-INVENTING CENTRAAL BEHEER COMPLEX

Nieuwe Apeldoornse Skyline in het Hertzberger Parc met presentaties en een debat onder leiding van Frank van Klink.

Bouwhuis organiseert samen met Meet-up 055 een avond over de transformatie van het monumentale Centraal Beheercomplex waarin … (lees verder)

RIJKSADVISEUR BEZOEKT APELDOORN OP 16 APRIL

Bouwhuis nodigt Rijksadviseur Daan Zandbelt uit om op 16 april zijn visie te geven op de toekomstige woningbouwopgave van Apeldoorn.

Door de huishoudverdunning en de trek naar de stad ligt er voor heel Nederland  een opgave om de komende tien … (lees verder)

Winnaar Marktplein West 8

Ruim 35 % van de 25.330 Apeldoornse inwoners die gestemd hebben, kozen voor het Markthal ontwerp van het architectenbureau West 8 Urban Design & Landscap Architecture. Het ontwerp inspireert tot een veelheid aan activiteiten door en voor het Apeldoornse publiek.… (lees verder)