Vliegende start platform Apeldoorn 2 maart 2010

Wethouder duurzaamheid, Michael Boddeke, was  gisteravond tijdens de eerste plenaire bijeenkomst  van het platform ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’  in het ACECgebouw overdonderd door de boven verwachting grote opkomst van Apeldoornse bedrijven die de stap hebben gezet om te werken aan duurzaamheid .  De leiders van de aanwezige kennisinnovatieve bedrijven in de energie- bouw- , installatie-, advies- aannemers- en architectuurbranche waren unaniem van mening dat  er in Apeldoorn grote voordelen zijn te behalen in een hechte  samenwerking  om bepaalde duurzaamheidsdoelen te bereiken.   Er bleek ook een grote bereidheid om de kennis met anderen te delen.  Vertrouwen stellen in elkaar, leren van fouten uit het verleden en een cultuurverandering moeten leiden tot een structureel andere manier van met elkaar werken in de ‘bouwkolom’. De aanwezigen zijn ervan overtuigd dat dit de route is die we met elkaar moeten afleggen niet alleen voor het realiseren van een duurzame samenleving, maar ook vanwege het bedrijfsbelang op middellange en lange termijn.  Directeur Daniël Spikker van Loostad Projectontwikkeling ontvouwde zijn initiatief in Twente waar hij met kennisinnovatieve bedrijven een stichting heeft opgericht om via ontbijtsessies theorie en praktijk over duurzaam bouwen bij elkaar te brengen en de kennis te delen. Architect Martijn Braunstahl van MTB Architecten  gaf weer hoe er in Flevoland een stichting ‘ID bouwen’ is opgericht waarbij in samenwerking met Syntens een groep ondernemers samen met HBO opleidingen kennis  ontwikkelt, deze  toetst aan praktijkprojecten en vervolgens de duurzaamheidskennis  gaat verspreiden.

Er ontstond eensgezindheid over het transparant maken van kennis, omdat dit de manier is om nieuwe partners bij het leerproces te betrekken.   De sfeer van de avond werd gekenmerkt door een grote dynamiek, wilskracht om samen te werken en bereidheid om te investeren in het ontwikkelen en verspreiden van ieders kennis, zo mogelijk aan de hand van concrete projecten.   Door het signaal af te geven  in de regio dat er in Apeldoorn op een voortvarende manier duurzaamheidsprojecten worden ontwikkeld door bedrijven uit  verschillende innovatieve branches , is men ervan overtuigd dat  opdrachtgevers enthousiast worden.  Eensgezind is besloten voor het platform een stichting op te richten en met elkaar verder te gaan.

Initiatiefgroep  ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’

Hans Menke

John van Dijk

Daniël Spikker

Gerard Zwerus

Theo van Es

Gerard Brugman

Loet Otto

Tom Brands

 

Architectuur in de binnenstad

Architectuurroute Stedendriehoek

Het voorjaar komt eraan, dus zin en tijd om op een mooie zonnige dag de architectuurroute Stedendriehoek met de fiets of auto te gaan rijden! Bouwhuis beschikt over de architectuurrouteboekjes, maar het is ook mogelijk de tocht af te leggen … (lees verder)

Voorjaar 2018: Nieuwe uitgave Wijk in Beeld verwacht over de transformatie van de Kanaaloevers

In dit nieuwe boek in de serie Wijk in Beeld

vogelvlucht Stadskade

Spoorbrughof

staan de “Kanaaloevers” centraal; het, tussen de Apeldoornse brug en de spoorbrug gelegen middendeel van de kanaalzone; aan de westzijde, op de centrumoever,  begrensd door de Stationstraat … (lees verder)

RECENTE ARCHITECTUUR IN HET ROOSTER ZUIDBROEK

BASISSCHOOL DIAMANT APELDOORN
 Ontwerp: MTB Architecten

foto: Harry Noback

 … (lees verder)

NIEUWSTE ARCHITECTUUR APELDOORN NOVEMBER 2017

winkel en appartementen, hoek Asselsestraat/Roggestraat Apeldoorn
ontwerp: Lars Courage

 

 

 … (lees verder)

Bouwhuiscafé dinsdag 12 december 2017 20.00 uur : presentatie Multifunctioneel landschapsontwerp Park Zuidbroek

Thema: SPECTACULAIR ONTWERP MULTIFUNCTIONEEL KUNSTWERK IN PARK ZUIDBROEK

 

Het aantrekken van de woningmarkt en nieuwe ontwikkelingen in de wijk Zuidbroek zijn voor Bouwhuis aanleiding om in de komende maand december en in februari 2018 extra aandacht aan deze wijk … (lees verder)