Vliegende start platform Apeldoorn 2 maart 2010

Wethouder duurzaamheid, Michael Boddeke, was  gisteravond tijdens de eerste plenaire bijeenkomst  van het platform ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’  in het ACECgebouw overdonderd door de boven verwachting grote opkomst van Apeldoornse bedrijven die de stap hebben gezet om te werken aan duurzaamheid .  De leiders van de aanwezige kennisinnovatieve bedrijven in de energie- bouw- , installatie-, advies- aannemers- en architectuurbranche waren unaniem van mening dat  er in Apeldoorn grote voordelen zijn te behalen in een hechte  samenwerking  om bepaalde duurzaamheidsdoelen te bereiken.   Er bleek ook een grote bereidheid om de kennis met anderen te delen.  Vertrouwen stellen in elkaar, leren van fouten uit het verleden en een cultuurverandering moeten leiden tot een structureel andere manier van met elkaar werken in de ‘bouwkolom’. De aanwezigen zijn ervan overtuigd dat dit de route is die we met elkaar moeten afleggen niet alleen voor het realiseren van een duurzame samenleving, maar ook vanwege het bedrijfsbelang op middellange en lange termijn.  Directeur Daniël Spikker van Loostad Projectontwikkeling ontvouwde zijn initiatief in Twente waar hij met kennisinnovatieve bedrijven een stichting heeft opgericht om via ontbijtsessies theorie en praktijk over duurzaam bouwen bij elkaar te brengen en de kennis te delen. Architect Martijn Braunstahl van MTB Architecten  gaf weer hoe er in Flevoland een stichting ‘ID bouwen’ is opgericht waarbij in samenwerking met Syntens een groep ondernemers samen met HBO opleidingen kennis  ontwikkelt, deze  toetst aan praktijkprojecten en vervolgens de duurzaamheidskennis  gaat verspreiden.

Er ontstond eensgezindheid over het transparant maken van kennis, omdat dit de manier is om nieuwe partners bij het leerproces te betrekken.   De sfeer van de avond werd gekenmerkt door een grote dynamiek, wilskracht om samen te werken en bereidheid om te investeren in het ontwikkelen en verspreiden van ieders kennis, zo mogelijk aan de hand van concrete projecten.   Door het signaal af te geven  in de regio dat er in Apeldoorn op een voortvarende manier duurzaamheidsprojecten worden ontwikkeld door bedrijven uit  verschillende innovatieve branches , is men ervan overtuigd dat  opdrachtgevers enthousiast worden.  Eensgezind is besloten voor het platform een stichting op te richten en met elkaar verder te gaan.

Initiatiefgroep  ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’

Hans Menke

John van Dijk

Daniël Spikker

Gerard Zwerus

Theo van Es

Gerard Brugman

Loet Otto

Tom Brands

 

Architectuur in de binnenstad

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)

Laatste nieuws: Delva Landscape Architecture/Urbanism maakt masterplan voor binnenstad Apeldoorn

Tijdens het Bouwhuiscafé op 28 januari a.s. om 20.00 zal Delva Landscap Architecture/Urbanism niet alleen laten zien hoe groen en architectuur kunnen integreren bij hoogbouw zoals de beoogde woontoren aan de Hofstraat, maar ook een presentatie geven over hun kersverse … (lees verder)

Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in. Er … (lees verder)

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)