Vliegende start platform Apeldoorn 2 maart 2010

Wethouder duurzaamheid, Michael Boddeke, was  gisteravond tijdens de eerste plenaire bijeenkomst  van het platform ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’  in het ACECgebouw overdonderd door de boven verwachting grote opkomst van Apeldoornse bedrijven die de stap hebben gezet om te werken aan duurzaamheid .  De leiders van de aanwezige kennisinnovatieve bedrijven in de energie- bouw- , installatie-, advies- aannemers- en architectuurbranche waren unaniem van mening dat  er in Apeldoorn grote voordelen zijn te behalen in een hechte  samenwerking  om bepaalde duurzaamheidsdoelen te bereiken.   Er bleek ook een grote bereidheid om de kennis met anderen te delen.  Vertrouwen stellen in elkaar, leren van fouten uit het verleden en een cultuurverandering moeten leiden tot een structureel andere manier van met elkaar werken in de ‘bouwkolom’. De aanwezigen zijn ervan overtuigd dat dit de route is die we met elkaar moeten afleggen niet alleen voor het realiseren van een duurzame samenleving, maar ook vanwege het bedrijfsbelang op middellange en lange termijn.  Directeur Daniël Spikker van Loostad Projectontwikkeling ontvouwde zijn initiatief in Twente waar hij met kennisinnovatieve bedrijven een stichting heeft opgericht om via ontbijtsessies theorie en praktijk over duurzaam bouwen bij elkaar te brengen en de kennis te delen. Architect Martijn Braunstahl van MTB Architecten  gaf weer hoe er in Flevoland een stichting ‘ID bouwen’ is opgericht waarbij in samenwerking met Syntens een groep ondernemers samen met HBO opleidingen kennis  ontwikkelt, deze  toetst aan praktijkprojecten en vervolgens de duurzaamheidskennis  gaat verspreiden.

Er ontstond eensgezindheid over het transparant maken van kennis, omdat dit de manier is om nieuwe partners bij het leerproces te betrekken.   De sfeer van de avond werd gekenmerkt door een grote dynamiek, wilskracht om samen te werken en bereidheid om te investeren in het ontwikkelen en verspreiden van ieders kennis, zo mogelijk aan de hand van concrete projecten.   Door het signaal af te geven  in de regio dat er in Apeldoorn op een voortvarende manier duurzaamheidsprojecten worden ontwikkeld door bedrijven uit  verschillende innovatieve branches , is men ervan overtuigd dat  opdrachtgevers enthousiast worden.  Eensgezind is besloten voor het platform een stichting op te richten en met elkaar verder te gaan.

Initiatiefgroep  ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’

Hans Menke

John van Dijk

Daniël Spikker

Gerard Zwerus

Theo van Es

Gerard Brugman

Loet Otto

Tom Brands

 

Agenda

  • Agenda

    • Geen gebeurtenissen

Architectuur in de binnenstad

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)

Meet-up 055/Bouwhuiscafé 14 mei 20.00 uur

THEMA: RE-INVENTING CENTRAAL BEHEER COMPLEX

Nieuwe Apeldoornse Skyline in het Hertzberger Parc met presentaties en een debat onder leiding van Frank van Klink.

Bouwhuis organiseert samen met Meet-up 055 een avond over de transformatie van het monumentale Centraal Beheercomplex waarin … (lees verder)

RIJKSADVISEUR BEZOEKT APELDOORN OP 16 APRIL

Bouwhuis nodigt Rijksadviseur Daan Zandbelt uit om op 16 april zijn visie te geven op de toekomstige woningbouwopgave van Apeldoorn.

Door de huishoudverdunning en de trek naar de stad ligt er voor heel Nederland  een opgave om de komende tien … (lees verder)

Winnaar Marktplein West 8

Ruim 35 % van de 25.330 Apeldoornse inwoners die gestemd hebben, kozen voor het Markthal ontwerp van het architectenbureau West 8 Urban Design & Landscap Architecture. Het ontwerp inspireert tot een veelheid aan activiteiten door en voor het Apeldoornse publiek.… (lees verder)