Vliegende start platform Apeldoorn 2 maart 2010

Wethouder duurzaamheid, Michael Boddeke, was  gisteravond tijdens de eerste plenaire bijeenkomst  van het platform ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’  in het ACECgebouw overdonderd door de boven verwachting grote opkomst van Apeldoornse bedrijven die de stap hebben gezet om te werken aan duurzaamheid .  De leiders van de aanwezige kennisinnovatieve bedrijven in de energie- bouw- , installatie-, advies- aannemers- en architectuurbranche waren unaniem van mening dat  er in Apeldoorn grote voordelen zijn te behalen in een hechte  samenwerking  om bepaalde duurzaamheidsdoelen te bereiken.   Er bleek ook een grote bereidheid om de kennis met anderen te delen.  Vertrouwen stellen in elkaar, leren van fouten uit het verleden en een cultuurverandering moeten leiden tot een structureel andere manier van met elkaar werken in de ‘bouwkolom’. De aanwezigen zijn ervan overtuigd dat dit de route is die we met elkaar moeten afleggen niet alleen voor het realiseren van een duurzame samenleving, maar ook vanwege het bedrijfsbelang op middellange en lange termijn.  Directeur Daniël Spikker van Loostad Projectontwikkeling ontvouwde zijn initiatief in Twente waar hij met kennisinnovatieve bedrijven een stichting heeft opgericht om via ontbijtsessies theorie en praktijk over duurzaam bouwen bij elkaar te brengen en de kennis te delen. Architect Martijn Braunstahl van MTB Architecten  gaf weer hoe er in Flevoland een stichting ‘ID bouwen’ is opgericht waarbij in samenwerking met Syntens een groep ondernemers samen met HBO opleidingen kennis  ontwikkelt, deze  toetst aan praktijkprojecten en vervolgens de duurzaamheidskennis  gaat verspreiden.

Er ontstond eensgezindheid over het transparant maken van kennis, omdat dit de manier is om nieuwe partners bij het leerproces te betrekken.   De sfeer van de avond werd gekenmerkt door een grote dynamiek, wilskracht om samen te werken en bereidheid om te investeren in het ontwikkelen en verspreiden van ieders kennis, zo mogelijk aan de hand van concrete projecten.   Door het signaal af te geven  in de regio dat er in Apeldoorn op een voortvarende manier duurzaamheidsprojecten worden ontwikkeld door bedrijven uit  verschillende innovatieve branches , is men ervan overtuigd dat  opdrachtgevers enthousiast worden.  Eensgezind is besloten voor het platform een stichting op te richten en met elkaar verder te gaan.

Initiatiefgroep  ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’

Hans Menke

John van Dijk

Daniël Spikker

Gerard Zwerus

Theo van Es

Gerard Brugman

Loet Otto

Tom Brands

 

Architectuur in de binnenstad

Rijksbouwmeester Floris Alkemade verkent de toekomst van Nederland

Blog door Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect

In Nederland dreigt het ruimtelijke debat te verengen tot de vraag of we gezien de woningvraag niet toch weer in de weilanden moeten gaan bouwen. In een nieuw boek betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade (lees verder)

Troostarchitectuur:

100 YEARS Bauhaus, een documentaire te zien op https://youtu.be/LW14415Ddf8c… (lees verder)

Boek Kanaaloevers Apeldoorn te lezen op pdf
ARCHITECTUURROUTE STEDENDRIEHOEK

Voor de komende periode op eigen gelegenheid of met uw familie architectuur gaan zien in Apeldoorn en de Cleantech Regio? Zie ons Architectuurrouteboekje Stedendriehoek via de app. izi.Travel te downloaden

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)