Nieuw Jaarprogramma 2013: VERSTERKEN STEDELIJK EN LANDSCHAPPELIJK APELDOORN

Bouwhuis wil met debatten en fietsexcursies het accent leggen op het versterken van de stedelijke en landschappelijke kwaliteiten van Apeldoorn en aan een breed publiek inzicht bieden in de ruimtelijke, planologische en stedenbouwkundige verbanden tussen de binnen- , de buitenstad en de Stedendriehoek. De thema´s hebben betrekking op de ruimtelijke gevolgen van vergrijzing, krimp en crisis. Bij de debatten wordt het publiek niet alleen aangespoord hun mening te geven, maar ook aangezet boven zichzelf uit te stijgen door mee te denken over  oplossingen, waarmee een buurt, een wijk, de stad of het landschap op lange termijn sterker wordt. Bouwhuis, Architectuurcentrum Rondeel (Deventer) en een aantal architecten uit Zutphen, Deventer en Apeldoorn hebben het plan opgevat om gezamenlijk een discussie te starten over de wijze waarop  in het verleden  ontwikkelde scenario’s voor de Stedendriehoek  als gevolg van de crisis aangepast moeten worden. Ook is er aandacht voor een succesvol, maar nog weinig bekend onder het publiek,  project met een andere stad binnen de Stedendriehoek, een geslaagd landschappelijk samenwerkingsproject met  de gemeente Voorst, waarbij  het Waterschap, Natuurmonumenten, bewoners en boeren gewerkt hebben aan de transformatie van een monogaam landbouwgebied naar een gebied voor recreatie, natuur en landbouw. Wegens groot succes continueert Bouwhuis de stadslandbouwprojecten en stimuleert meer initiatieven met behulp van presentaties en kennisoverdracht. Bouwhuis stelt ook één van de ambities uit de nieuwe structuurvisie van de gemeente (Apeldoorn buitenstad) ter discussie, ‘de verweving van de stad met het nationale toplandschap de Veluwe’. Hoe hoog is het recreatief gehalte van dit landschap?  Met al die kennis en gesprekken hoopt Bouwhuis het publiek duidelijk te maken welke kansen er liggen voor grensverleggende ruimtelijke samenwerking en ook een beroep te kunnen doen op de inzet van bewoners in de buurten die vragen om een opknapbeurt. Hiermee hoopt Bouwhuis dat er een bewustwordingsproces in gang wordt gezet waarin bewoners zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun omgeving en daar ook wat voor willen doen. Zou het gaan lukken om bijvoorbeeld  in een bloemkoolwijk als de Maten te komen tot natuurlijk gevormde beheersafspraken? Zijn  bewoners in de wijk Kerschoten – één van de 30 landelijk geselecteerde naoorlogse wijken door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bestempeld als van nationaal cultuurhistorisch belang –  in staat om van woonconsument woonproducent te worden en een bijdrage te leveren aan de energieneutraliteit van de wijk? Nu de gemeente krap bij kas zit en weinig mogelijkheden ziet investeringen te doen in het onderhoud van de openbare ruimte, is de noodzaak des te groter  dat particulieren meewerken aan het verfraaien van het stads- en landschapsbeeld. Bouwhuis heeft de ambitie om met dit programma bewoners instrumenten in handen te geven waarmee ze in hun eigen omgeving een begin kunnen maken samen met andere partijen te werken aan de opbouw van hun buurt.

 

Architectuur in de binnenstad

Nieuwe Apeldoornse Skyline in Hertzberger Parc, presentatie en debat 14 mei

Bouwhuis organiseert een avond in het CB-complex over de transformatie van het monumentale Centraal Beheer kantorencomplex waarin de ontwikkelaar Certitude Capital , de architecten LaurensJan ten Kate en Herman Hertzberger en landschapsarchitect Martin Knuijt van OKRA uiteenzetten hoe de nieuwe … (lees verder)

Winnaar Marktplein West 8

Ruim 35 % van de 25.330 Apeldoornse inwoners die gestemd hebben, kozen voor het Markthal ontwerp van het architectenbureau West 8 Urban Design & Landscap Architecture. Het ontwerp inspireert tot een veelheid aan activiteiten door en voor het Apeldoornse publiek.… (lees verder)

Bouwhuis organiseert in VUE Theater Feestelijke verkiezingsavond nieuwe ontwerpen Marktplein donderdag 6 december 20.30 uur

.

Architectuurcentrum Bouwhuis nodigt u uit voor

een feestelijke verkiezingsavond op 6 december 20.30 uur in het VUE Theater met de  PRESENTATIE  van  vier nieuwe ontwerpen voor het huidige Marktplein

De gemeente heeft aan vier gerenommeerde internationaal opererende landschapsarchitectenbureaus de … (lees verder)

Masterclass Stedenbouw en Architectuur woensdag 10 oktober 19.30 uur Nettenfabriek

Stedenbouwkundige Ed van Gent en projectleider Hans Menke van Architectuurcentrum Bouwhuis geven op 10 oktober in het kader van het Verhaal van Apeldoorn een Masterclass over de stedenbouw en de architectuur in Apeldoorn.

De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk.… (lees verder)

OPEN MONUMENTEN DAG 8 en 9 september 2018: tocht langs Apeldoornse architectuur met Europese invloed

Architectuurcentrum Bouwhuis organiseert voor de Open Monumenten Dag  8 en 9 september 2018 een fietsroute langs Apeldoornse architectuur met Europese invloeden

Bent u nieuwsgierig naar  de invloed van de Duitse traditionalist Heinrich Tessenow  op de bouwstijl van een aantal Apeldoornse … (lees verder)