Nieuw Jaarprogramma 2013: VERSTERKEN STEDELIJK EN LANDSCHAPPELIJK APELDOORN

Bouwhuis wil met debatten en fietsexcursies het accent leggen op het versterken van de stedelijke en landschappelijke kwaliteiten van Apeldoorn en aan een breed publiek inzicht bieden in de ruimtelijke, planologische en stedenbouwkundige verbanden tussen de binnen- , de buitenstad en de Stedendriehoek. De thema´s hebben betrekking op de ruimtelijke gevolgen van vergrijzing, krimp en crisis. Bij de debatten wordt het publiek niet alleen aangespoord hun mening te geven, maar ook aangezet boven zichzelf uit te stijgen door mee te denken over  oplossingen, waarmee een buurt, een wijk, de stad of het landschap op lange termijn sterker wordt. Bouwhuis, Architectuurcentrum Rondeel (Deventer) en een aantal architecten uit Zutphen, Deventer en Apeldoorn hebben het plan opgevat om gezamenlijk een discussie te starten over de wijze waarop  in het verleden  ontwikkelde scenario’s voor de Stedendriehoek  als gevolg van de crisis aangepast moeten worden. Ook is er aandacht voor een succesvol, maar nog weinig bekend onder het publiek,  project met een andere stad binnen de Stedendriehoek, een geslaagd landschappelijk samenwerkingsproject met  de gemeente Voorst, waarbij  het Waterschap, Natuurmonumenten, bewoners en boeren gewerkt hebben aan de transformatie van een monogaam landbouwgebied naar een gebied voor recreatie, natuur en landbouw. Wegens groot succes continueert Bouwhuis de stadslandbouwprojecten en stimuleert meer initiatieven met behulp van presentaties en kennisoverdracht. Bouwhuis stelt ook één van de ambities uit de nieuwe structuurvisie van de gemeente (Apeldoorn buitenstad) ter discussie, ‘de verweving van de stad met het nationale toplandschap de Veluwe’. Hoe hoog is het recreatief gehalte van dit landschap?  Met al die kennis en gesprekken hoopt Bouwhuis het publiek duidelijk te maken welke kansen er liggen voor grensverleggende ruimtelijke samenwerking en ook een beroep te kunnen doen op de inzet van bewoners in de buurten die vragen om een opknapbeurt. Hiermee hoopt Bouwhuis dat er een bewustwordingsproces in gang wordt gezet waarin bewoners zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun omgeving en daar ook wat voor willen doen. Zou het gaan lukken om bijvoorbeeld  in een bloemkoolwijk als de Maten te komen tot natuurlijk gevormde beheersafspraken? Zijn  bewoners in de wijk Kerschoten – één van de 30 landelijk geselecteerde naoorlogse wijken door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bestempeld als van nationaal cultuurhistorisch belang –  in staat om van woonconsument woonproducent te worden en een bijdrage te leveren aan de energieneutraliteit van de wijk? Nu de gemeente krap bij kas zit en weinig mogelijkheden ziet investeringen te doen in het onderhoud van de openbare ruimte, is de noodzaak des te groter  dat particulieren meewerken aan het verfraaien van het stads- en landschapsbeeld. Bouwhuis heeft de ambitie om met dit programma bewoners instrumenten in handen te geven waarmee ze in hun eigen omgeving een begin kunnen maken samen met andere partijen te werken aan de opbouw van hun buurt.

 

Architectuur in de binnenstad

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)

Laatste nieuws: Delva Landscape Architecture/Urbanism maakt masterplan voor binnenstad Apeldoorn

Tijdens het Bouwhuiscafé op 28 januari a.s. om 20.00 zal Delva Landscap Architecture/Urbanism niet alleen laten zien hoe groen en architectuur kunnen integreren bij hoogbouw zoals de beoogde woontoren aan de Hofstraat, maar ook een presentatie geven over hun kersverse … (lees verder)

Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in. Er … (lees verder)

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)