Fietsexcursie naar De Maten op vrijdag 17 mei 2013, 13.30 – 17.00 uur

_MG_0030-001_MG_0033DPP 8564 klokkengietershoeve001-001_MG_0037-001 Klokkengietershoeve De Maten

Fietsexcursie De Maten

onder leiding van architectuurhistorica Evelien van Es

 

vrijdag 17 mei 2013 tussen 13.30 en 17.00 uur

 

De lente is aangebroken en dus tijd om er op uit te trekken en de (landschaps)architectuur en stedenbouw van dichtbij te ervaren. Vanuit het erfgoedplatform werkt Bouwhuis samen met CODA aan het project De Maten, waarbij  CODA vanaf 23 mei een tentoonstelling over de geschiedenis van De Maten organiseert met een panelenroute en Bouwhuis het debat over de toekomst in de wijk voert en een fietsexcursie in deze wijk aanbiedt.

Bouwhuis heeft de drukbezette architectuurhistorica Evelien van Es bereid gevonden ons rond te leiden door De Maten. Van Es werkt al jaren als zelfstandig architectuurhistorica aan uiteenlopende projecten, publiceert regelmatig en geeft advies op het gebied van architectuur en stedenbouw. Inmiddels is ze door de vele opdrachten door heel Nederland specialist geworden in het architectonische en stedenbouwkundige erfgoed van de nieuwste tijd in het bijzonder de naoorlogse uitbreidingswijken uit de jaren 70.

De tocht voert langs de Laan van Maten, Heemradenlaan, Gildenlaan, Laan van Kuipershof, Matenpoort, Laan van Erica en Eglantierlaan naar de verschillende woonwijken zoals de experimentele woningbouw aan het Holtrichtersveld, de Rietdekkersdreef en Gruttersdreef, de Klokkengietershoeve, de Goudsmidshoeve en de Eekschillersdreef. Van Es zal laten zien hoe het concept van het structuralistische bouwen op verschillende manieren is uitgevoerd door variatie in rooilijn, hoogte en aanbouw en door samenhang in bouwmassa, materiaalgebruik en detaillering. Zij zal ook de achterliggende ideeën over de verschillende experimentele woningbouwcomplexen uiteenzetten zoals de bijzondere stedenbouwkundige opzet van de witte woningen aan de Klokkengietershoeve met hun haakvormige verkaveling ten behoeve van de optimale bezonning van de woningen. Hierbij springen de basisideeën van het woonervenconcept, zoals variatie, kleinschaligheid, veiligheid en ontmoeting nogal in het oog door de verspringende bouwvolumes, een afwisseling in hoogtes, witte scheidingsmuren en dichtgebouwde hoeken. Gedurende de fietstocht zal Van Es ons wijzen op de fijn vertakte groenstructuur in De Maten en welke functie deze hebben. Tenslotte fietsen we door het wijkwinkelcentrum De Eglantier om te horen hoe het oorspronkelijke stedenbouwkundige ontwerp van Ton Alberts geïnspireerd op een middeleeuws stadsbeeld op een eigentijdse manier is aangepast door de recente renovaties van architect Jos van Eldonk (Soeters & van Eldonk).

 

Start om 13.30 uur: met eigen fiets bij Bouwhuis, Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn

Deelname: € 7,50 inclusief drankje

Opgave vóór 13 mei: secretariaatbouwhuis@xs4all.nl

Er is een maximum aantal deelnemers.

 

 

 

 

Architectuur in de binnenstad

Rijksbouwmeester Floris Alkemade verkent de toekomst van Nederland

Blog door Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect

In Nederland dreigt het ruimtelijke debat te verengen tot de vraag of we gezien de woningvraag niet toch weer in de weilanden moeten gaan bouwen. In een nieuw boek betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade (lees verder)

Troostarchitectuur:

100 YEARS Bauhaus, een documentaire te zien op https://youtu.be/LW14415Ddf8c… (lees verder)

Boek Kanaaloevers Apeldoorn te lezen op pdf
ARCHITECTUURROUTE STEDENDRIEHOEK

Voor de komende periode op eigen gelegenheid of met uw familie architectuur gaan zien in Apeldoorn en de Cleantech Regio? Zie ons Architectuurrouteboekje Stedendriehoek via de app. izi.Travel te downloaden

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)