de route naar de energieneutrale stad

Reactie op artikel Stentor ‘Apeldoorn te klein voor duurzame energie’  28 januari j.l.  geplaatst 13 februari 2010

Het is lovenswaardig dat de architecten van de afdeling Stedendriehoek van de Bond van Nederlandse Architecten  mee willen werken aan de ambitie van de gemeente Apeldoorn om te streven naar een energieneutrale stad voor de gebouwde omgeving in 2020. Het artikel gaat uit van een totaal energieverbruik in de gemeente van 26 peta-joules. De ambitie van de gemeente Apeldoorn  om in 2020 energieneutraal te zijn,  beperkt zich tot de gebouwde omgeving, waarbij het verbruik voor mobiliteit en bedrijfsprocessen op dit moment nog niet wordt meegenomen.  Dan gaat het om geheel andere cijfers.  Momenteel is het energieverbruik van de gebouwde omgeving per jaar 12 petajoule. Door het uitvoeren van diverse energiebesparingscampagnes moet dit gebruik in 2020 gedaald zijn tot 6 petajoule.  Het aantal 3 MW windturbines dat dan nog nodig zou zijn voor het jaarlijkse energieverbruik in de gebouwde omgeving is 110. Deze hoeveelheid energie kan ook worden opgewekt met 6 km2 zonnepanelen.  In het streven naar meer energieneutraliteit concentreert  de gemeente zich echter niet op één enkele techniek, maar op een  combinatie van wind, zon-PV, zon-thermisch, warmte-koude-opslag, biomassaverbranding en afval-, compost- en mestvergisting.  De benodigde aantallen en hoeveelheden zijn dan veel  realistischer dan in het  artikel wordt  gesuggereerd.  Deze gegevens moeten  volgens ons toch iedereen motiveren om op weg naar 2020 zich tot het uiterste in te spannen energie te besparen en duurzaam op te wekken in de gebouwde omgeving.

Initiatiefgroep  ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’

Hans Menke (Architectuurcentrum Bouwhuis)

Daniël Spikker (Loostad Projectontwikkeling)

John van Dijk (MTB Architecten)

Gerard Zwerus (MTB Architecten)

Gerard Brugman (de Woonmensen)

 

Architectuur in de binnenstad

Rijksbouwmeester Floris Alkemade verkent de toekomst van Nederland

Blog door Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect

In Nederland dreigt het ruimtelijke debat te verengen tot de vraag of we gezien de woningvraag niet toch weer in de weilanden moeten gaan bouwen. In een nieuw boek betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade (lees verder)

Troostarchitectuur:

100 YEARS Bauhaus, een documentaire te zien op https://youtu.be/LW14415Ddf8c… (lees verder)

Boek Kanaaloevers Apeldoorn te lezen op pdf
ARCHITECTUURROUTE STEDENDRIEHOEK

Voor de komende periode op eigen gelegenheid of met uw familie architectuur gaan zien in Apeldoorn en de Cleantech Regio? Zie ons Architectuurrouteboekje Stedendriehoek via de app. izi.Travel te downloaden

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)