de route naar de energieneutrale stad

Reactie op artikel Stentor ‘Apeldoorn te klein voor duurzame energie’  28 januari j.l.  geplaatst 13 februari 2010

Het is lovenswaardig dat de architecten van de afdeling Stedendriehoek van de Bond van Nederlandse Architecten  mee willen werken aan de ambitie van de gemeente Apeldoorn om te streven naar een energieneutrale stad voor de gebouwde omgeving in 2020. Het artikel gaat uit van een totaal energieverbruik in de gemeente van 26 peta-joules. De ambitie van de gemeente Apeldoorn  om in 2020 energieneutraal te zijn,  beperkt zich tot de gebouwde omgeving, waarbij het verbruik voor mobiliteit en bedrijfsprocessen op dit moment nog niet wordt meegenomen.  Dan gaat het om geheel andere cijfers.  Momenteel is het energieverbruik van de gebouwde omgeving per jaar 12 petajoule. Door het uitvoeren van diverse energiebesparingscampagnes moet dit gebruik in 2020 gedaald zijn tot 6 petajoule.  Het aantal 3 MW windturbines dat dan nog nodig zou zijn voor het jaarlijkse energieverbruik in de gebouwde omgeving is 110. Deze hoeveelheid energie kan ook worden opgewekt met 6 km2 zonnepanelen.  In het streven naar meer energieneutraliteit concentreert  de gemeente zich echter niet op één enkele techniek, maar op een  combinatie van wind, zon-PV, zon-thermisch, warmte-koude-opslag, biomassaverbranding en afval-, compost- en mestvergisting.  De benodigde aantallen en hoeveelheden zijn dan veel  realistischer dan in het  artikel wordt  gesuggereerd.  Deze gegevens moeten  volgens ons toch iedereen motiveren om op weg naar 2020 zich tot het uiterste in te spannen energie te besparen en duurzaam op te wekken in de gebouwde omgeving.

Initiatiefgroep  ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’

Hans Menke (Architectuurcentrum Bouwhuis)

Daniël Spikker (Loostad Projectontwikkeling)

John van Dijk (MTB Architecten)

Gerard Zwerus (MTB Architecten)

Gerard Brugman (de Woonmensen)

 

Architectuur in de binnenstad

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)

Laatste nieuws: Delva Landscape Architecture/Urbanism maakt masterplan voor binnenstad Apeldoorn

Tijdens het Bouwhuiscafé op 28 januari a.s. om 20.00 zal Delva Landscap Architecture/Urbanism niet alleen laten zien hoe groen en architectuur kunnen integreren bij hoogbouw zoals de beoogde woontoren aan de Hofstraat, maar ook een presentatie geven over hun kersverse … (lees verder)

Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in. Er … (lees verder)

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)