de route naar de energieneutrale stad

Reactie op artikel Stentor ‘Apeldoorn te klein voor duurzame energie’  28 januari j.l.  geplaatst 13 februari 2010

Het is lovenswaardig dat de architecten van de afdeling Stedendriehoek van de Bond van Nederlandse Architecten  mee willen werken aan de ambitie van de gemeente Apeldoorn om te streven naar een energieneutrale stad voor de gebouwde omgeving in 2020. Het artikel gaat uit van een totaal energieverbruik in de gemeente van 26 peta-joules. De ambitie van de gemeente Apeldoorn  om in 2020 energieneutraal te zijn,  beperkt zich tot de gebouwde omgeving, waarbij het verbruik voor mobiliteit en bedrijfsprocessen op dit moment nog niet wordt meegenomen.  Dan gaat het om geheel andere cijfers.  Momenteel is het energieverbruik van de gebouwde omgeving per jaar 12 petajoule. Door het uitvoeren van diverse energiebesparingscampagnes moet dit gebruik in 2020 gedaald zijn tot 6 petajoule.  Het aantal 3 MW windturbines dat dan nog nodig zou zijn voor het jaarlijkse energieverbruik in de gebouwde omgeving is 110. Deze hoeveelheid energie kan ook worden opgewekt met 6 km2 zonnepanelen.  In het streven naar meer energieneutraliteit concentreert  de gemeente zich echter niet op één enkele techniek, maar op een  combinatie van wind, zon-PV, zon-thermisch, warmte-koude-opslag, biomassaverbranding en afval-, compost- en mestvergisting.  De benodigde aantallen en hoeveelheden zijn dan veel  realistischer dan in het  artikel wordt  gesuggereerd.  Deze gegevens moeten  volgens ons toch iedereen motiveren om op weg naar 2020 zich tot het uiterste in te spannen energie te besparen en duurzaam op te wekken in de gebouwde omgeving.

Initiatiefgroep  ‘Apeldoorn voorop in duurzaamheid’

Hans Menke (Architectuurcentrum Bouwhuis)

Daniël Spikker (Loostad Projectontwikkeling)

John van Dijk (MTB Architecten)

Gerard Zwerus (MTB Architecten)

Gerard Brugman (de Woonmensen)

 

Architectuur in de binnenstad

Architectuurroute Stedendriehoek

Het voorjaar komt eraan, dus zin en tijd om op een mooie zonnige dag de architectuurroute Stedendriehoek met de fiets of auto te gaan rijden! Bouwhuis beschikt over de architectuurrouteboekjes, maar het is ook mogelijk de tocht af te leggen … (lees verder)

Voorjaar 2018: Nieuwe uitgave Wijk in Beeld verwacht over de transformatie van de Kanaaloevers

In dit nieuwe boek in de serie Wijk in Beeld

vogelvlucht Stadskade

Spoorbrughof

staan de “Kanaaloevers” centraal; het, tussen de Apeldoornse brug en de spoorbrug gelegen middendeel van de kanaalzone; aan de westzijde, op de centrumoever,  begrensd door de Stationstraat … (lees verder)

RECENTE ARCHITECTUUR IN HET ROOSTER ZUIDBROEK

BASISSCHOOL DIAMANT APELDOORN
 Ontwerp: MTB Architecten

foto: Harry Noback

 … (lees verder)

NIEUWSTE ARCHITECTUUR APELDOORN NOVEMBER 2017

winkel en appartementen, hoek Asselsestraat/Roggestraat Apeldoorn
ontwerp: Lars Courage

 

 

 … (lees verder)

Bouwhuiscafé dinsdag 12 december 2017 20.00 uur : presentatie Multifunctioneel landschapsontwerp Park Zuidbroek

Thema: SPECTACULAIR ONTWERP MULTIFUNCTIONEEL KUNSTWERK IN PARK ZUIDBROEK

 

Het aantrekken van de woningmarkt en nieuwe ontwikkelingen in de wijk Zuidbroek zijn voor Bouwhuis aanleiding om in de komende maand december en in februari 2018 extra aandacht aan deze wijk … (lees verder)