Dag van de Architectuur 23 juni 2012 HET VERNIEUWDE LANDSCHAPSMODEL BIJ HET HOF VAN TWELLO

in de kasBezoek aan het Hof van Twello, een bedrijf dat gespecialiseerd is in kleinschalig ingerichte, lokaal georiënteerde landbouw.

Dit bijzondere landbouwbedrijf experimenteert vanaf 2010 met een speciale benadering. Consumenten zijn uitgenodigd zelf een deel van het bedrijf als volkstuin te beheren, op voorwaarde dat ze de helft van de gratis ter beschikking gestelde grond benutten voor de teelt van gewassen bestemd voor de winkel van het Hof van Twello. De teelt vindt plaats volgens een door het Hof van Twello opgesteld teeltschema en van de opbrengst uit de verkoop wordt 50 % afgedragen aan de telers. In deze win-win situatie is de korte relatie tussen producent en consument hersteld, zo zelfs dat een deel van de consumenten zelf producent is geworden. Het betreft hier uitsluitend producten van  het seizoen. In de tuinen wordt ecologisch geteeld. Het Hof van Twello stelt organische mest en compost ter beschikking. Chemisch ingrijpen mag alleen na overleg. Deze werkwijze waaraan in 2010 elf gezinnen deelnamen, maakt het mogelijk dat producten zeer concurrerend kunnen worden aangeboden in de winkel van het Hof van Twello: het bedrijf bespaart op dure arbeid en een deel van de prijs voor de door de consument/producent geteelde gewassen zit in de gratis beschikbaar gestelde grond en mest. Een deel van de ‘nieuwe tuinders’ heeft een cursus moestuinieren gevolgd, verzorgd door het Hof van Twello. Dit model kan uiteindelijk leiden tot een toelevering aan andere winkels en cateringbedrijven/horeca. De vervanging van kapitaal en dure arbeid door de coöperatieve eigen arbeid van de consument is de grootste transitie die noodzakelijk is om het kleinschalige bedrijf en het kleinschalige landschap op een niet gesubsidieerde manier in stand te houden.

In een presentatie van de eigenaar GertJan Jansen wordt duidelijk welke kansen het kleinschalig ingericht landschap nog meer biedt. Landschapselementen zoals houtwallen, singels, hagen, poelen en bossages hebben niet alleen een ecologische waarde, maar kunnen ook ontwikkeld worden voor de teelt van eetbare wilde planten, zoals wilde paddestoelen en voor de levering van grondstoffen voor talloze theesoorten en kruiden.

Bij droog weer om 10.00 uur verzamelen met de fiets bij Bouwhuis, Roggestraat 44, Apeldoorn.

Bij regen verzamelen om 11.00 uur bij het Hof van Twello, Rijksstraatweg 17, 7391 MH Twello.

Programma:

11.00 uur ontvangst door eigenaar Hof van Twello met koffie en taart

11.15 uur presentatie bedrijfsmodel

12.00 uur rondleiding door de tuinen

13.00 uur lunch met producten van eigen land op eigen kosten

14.00 uur Einde

 

Architectuur in de binnenstad

Architectuurroute Stedendriehoek

Het voorjaar komt eraan, dus zin en tijd om op een mooie zonnige dag de architectuurroute Stedendriehoek met de fiets of auto te gaan rijden! Bouwhuis beschikt over de architectuurrouteboekjes, maar het is ook mogelijk de tocht af te leggen … (lees verder)

Voorjaar 2018: Nieuwe uitgave Wijk in Beeld verwacht over de transformatie van de Kanaaloevers

In dit nieuwe boek in de serie Wijk in Beeld

vogelvlucht Stadskade

Spoorbrughof

staan de “Kanaaloevers” centraal; het, tussen de Apeldoornse brug en de spoorbrug gelegen middendeel van de kanaalzone; aan de westzijde, op de centrumoever,  begrensd door de Stationstraat … (lees verder)

RECENTE ARCHITECTUUR IN HET ROOSTER ZUIDBROEK

BASISSCHOOL DIAMANT APELDOORN
 Ontwerp: MTB Architecten

foto: Harry Noback

 … (lees verder)

NIEUWSTE ARCHITECTUUR APELDOORN NOVEMBER 2017

winkel en appartementen, hoek Asselsestraat/Roggestraat Apeldoorn
ontwerp: Lars Courage

 

 

 … (lees verder)

Bouwhuiscafé dinsdag 12 december 2017 20.00 uur : presentatie Multifunctioneel landschapsontwerp Park Zuidbroek

Thema: SPECTACULAIR ONTWERP MULTIFUNCTIONEEL KUNSTWERK IN PARK ZUIDBROEK

 

Het aantrekken van de woningmarkt en nieuwe ontwikkelingen in de wijk Zuidbroek zijn voor Bouwhuis aanleiding om in de komende maand december en in februari 2018 extra aandacht aan deze wijk … (lees verder)