Dag van de Architectuur 23 juni 2012 HET VERNIEUWDE LANDSCHAPSMODEL BIJ HET HOF VAN TWELLO

in de kasBezoek aan het Hof van Twello, een bedrijf dat gespecialiseerd is in kleinschalig ingerichte, lokaal georiënteerde landbouw.

Dit bijzondere landbouwbedrijf experimenteert vanaf 2010 met een speciale benadering. Consumenten zijn uitgenodigd zelf een deel van het bedrijf als volkstuin te beheren, op voorwaarde dat ze de helft van de gratis ter beschikking gestelde grond benutten voor de teelt van gewassen bestemd voor de winkel van het Hof van Twello. De teelt vindt plaats volgens een door het Hof van Twello opgesteld teeltschema en van de opbrengst uit de verkoop wordt 50 % afgedragen aan de telers. In deze win-win situatie is de korte relatie tussen producent en consument hersteld, zo zelfs dat een deel van de consumenten zelf producent is geworden. Het betreft hier uitsluitend producten van  het seizoen. In de tuinen wordt ecologisch geteeld. Het Hof van Twello stelt organische mest en compost ter beschikking. Chemisch ingrijpen mag alleen na overleg. Deze werkwijze waaraan in 2010 elf gezinnen deelnamen, maakt het mogelijk dat producten zeer concurrerend kunnen worden aangeboden in de winkel van het Hof van Twello: het bedrijf bespaart op dure arbeid en een deel van de prijs voor de door de consument/producent geteelde gewassen zit in de gratis beschikbaar gestelde grond en mest. Een deel van de ‘nieuwe tuinders’ heeft een cursus moestuinieren gevolgd, verzorgd door het Hof van Twello. Dit model kan uiteindelijk leiden tot een toelevering aan andere winkels en cateringbedrijven/horeca. De vervanging van kapitaal en dure arbeid door de coöperatieve eigen arbeid van de consument is de grootste transitie die noodzakelijk is om het kleinschalige bedrijf en het kleinschalige landschap op een niet gesubsidieerde manier in stand te houden.

In een presentatie van de eigenaar GertJan Jansen wordt duidelijk welke kansen het kleinschalig ingericht landschap nog meer biedt. Landschapselementen zoals houtwallen, singels, hagen, poelen en bossages hebben niet alleen een ecologische waarde, maar kunnen ook ontwikkeld worden voor de teelt van eetbare wilde planten, zoals wilde paddestoelen en voor de levering van grondstoffen voor talloze theesoorten en kruiden.

Bij droog weer om 10.00 uur verzamelen met de fiets bij Bouwhuis, Roggestraat 44, Apeldoorn.

Bij regen verzamelen om 11.00 uur bij het Hof van Twello, Rijksstraatweg 17, 7391 MH Twello.

Programma:

11.00 uur ontvangst door eigenaar Hof van Twello met koffie en taart

11.15 uur presentatie bedrijfsmodel

12.00 uur rondleiding door de tuinen

13.00 uur lunch met producten van eigen land op eigen kosten

14.00 uur Einde

 

Architectuur in de binnenstad

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)

Meet-up 055/Bouwhuiscafé 14 mei 20.00 uur

THEMA: RE-INVENTING CENTRAAL BEHEER COMPLEX

Nieuwe Apeldoornse Skyline in het Hertzberger Parc met presentaties en een debat onder leiding van Frank van Klink.

Bouwhuis organiseert samen met Meet-up 055 een avond over de transformatie van het monumentale Centraal Beheercomplex waarin … (lees verder)

RIJKSADVISEUR BEZOEKT APELDOORN OP 16 APRIL

Bouwhuis nodigt Rijksadviseur Daan Zandbelt uit om op 16 april zijn visie te geven op de toekomstige woningbouwopgave van Apeldoorn.

Door de huishoudverdunning en de trek naar de stad ligt er voor heel Nederland  een opgave om de komende tien … (lees verder)

Winnaar Marktplein West 8

Ruim 35 % van de 25.330 Apeldoornse inwoners die gestemd hebben, kozen voor het Markthal ontwerp van het architectenbureau West 8 Urban Design & Landscap Architecture. Het ontwerp inspireert tot een veelheid aan activiteiten door en voor het Apeldoornse publiek.… (lees verder)