Bouwhuisprogramma – 1 juli 2010

Jaarprogramma 2010 Thema:  Herontdekte binnenstad van Apeldoorn

16 Maart:

ontwerpwedstrijd onder de bewoners van het winnende architectuurproject 2009 , de patiowoningen Twentyseven, voor de mooiste overhangende tuin.  Inwoners van de Beurtvaartstraat worden aangespoord hun dakterrassen te verlevendigen met Babylonische hangende tuinen.  De nieuwe inrichting  van de openbare ruimte met het naar boven brengen van de beek de Grift moet dit kleinschalige binnenstedelijke gebied een aantrekkelijk aanzien geven. De Beurtvaartstraat fungeert als een belangrijke route vanuit de Parkenwijk  en de Kanaaloevers naar de binnenstad. De architecten Nico Brouwer, Anet Schurink  en Han Goudswaard zullen als jury bepalen wie begin september 2010 de winnaars worden.

6 April:

Debat Cultuurplein. Een heet hangijzer is de omstreden sluiting van het binnenplein achter CODA (Cultuur onder Dak), oorspronkelijk bedoeld als een belangrijke openbare ruimteplek voor activiteiten georganiseerd door de omliggende culturele instellingen. Te veel vandalisme heeft geleid tot een definitieve afsluiting met hekken, waardoor één van de belangrijkste openbare plekken stil en ‘dood’ is. In een onderzoek van de Haan over de betekenis van het cultuurkwartier en de openbare ruimte is aangetoond dat door de afsluiting van het cultuurplein het ontbreekt aan elke dynamiek en synergie tussen de rondomliggende culturele instellingen. Terwijl het cultuurkwartier alle kenmerken vertoont van de heroverde stad volgens de theorie van Jan Gehl, zou openstelling van het cultuurplein van wezenlijk belang zij voor verbindingen naar het uitgaanscentrum en de binnenstad. Iedereen wordt uitgenodigd voor een debat over de noodzaak van open grenzen, maar ook over de risico’s, verantwoordelijkheden, handhaving en het zoeken naar oplossingen.

24 April:

Rondleiding door de binnenstad onder leiding van architectuurhistoricus Evelien van Es. De wandeling start bij het Stationsplein en voert langs het gebied van de Kanaaloevers   de binnenstad in. De architectuurhistoricus zal duidelijk maken wat het bijzondere is van de bestaande architectuur en uiteenzetten hoe de verschillende lagen en vormen in hun tijd tot stand zijn gekomen. Speciale aandacht zal worden besteed aan de streekeigen architectuur en voorbeelden van kritisch regionalisme.

11 mei

Tijdens het Bouwhuiscafé van 11 mei zullen de architecten Oliver Thill (Kempe Thill Architecten) en Michel Schreinemacher (Next Architects) hun plan presenteren voor het uitgaanscentrum Caterplein. Bouwhuis had beide architecten tijdens de nacht van de architectuur in 2006 hun plan laten presenteren. Nu de nieuwe inrichting van het Caterplein actueel wordt in het kader van het regieplan voor de binnenstad, worden beide plannen opnieuw getoond, waarbij met name de binnenstadsondernemers worden uitgenodigd hierop te reageren.

1 juni:

In het kader van ‘nooit gebouwd Apeldoorn’  zal stedenbouwkundige Ed van Gent  een rondwandeling leiden langs enkele hoogbouwkantoren als herinnering aan het oude Centrum en Cityplan uit 1964. De rondwandeling moet helder maken dat gebouwen als Centraal Beheer, het Stadkantoor en het Kadaster slechts residuen zijn van een nooit uitgevoerd  zeer ambitieus stedenbouwkundig plan uit 1964 waarin Apeldoorn een vernieuwd stadscentrum zou krijgen. De uitspraak van de stedenbouwkundige Ir. Delver, de ontwerper van het Centrum en Cityplan, dat  ‘ als wij niet wat aan ons centrum doen, verstikt het hart in zichzelf, zoeken Apeldoorners hun geneugten aan de buitenzijde van het stedelijke gebied en het comfort van de stad in andere steden’ , is nog steeds actueel.

25 juni start Dag van de Architectuur

Op vrijdagavond vindt de start plaats van de Dag van de Architectuur in Apeldoorn met ontwerpplannen voor de rekzaal van de Nettenfabriek in het kader van hergebruik binnenstedelijke panden. De vier architecten/vormgevers  Erik Verbeek, Jesse van Lienen,  Eloi Koster en John van Dijk zullen hun plan voor een nieuwe bestemming en de vormgeving presenteren . Locatie: Centrum voor Beeldende Kunst Apeldoorn.

26 juni 2e activiteit Dag van de Architectuur

Bouwhuis heeft studenten van de fotovakschool opdracht gegeven om fotomontages te maken van het Veldhuisgebied waarbinnen de Nettenfabriek zich bevindt.  De bedoeling is dat dit gebied een vernieuwde structuur krijgt, waarbij leegstaande complexen zoals de Nettenfabriek worden benut voor (ver)nieuwbouw.  Veldhuis is een rijk geschakeerd gebied met een gevarieerde bebouwing: naast woningen zijn er winkels, grotere en kleinere bedrijven en leegstaande fabriekspanden.  De studenten laten in hun montages hun visie zien op de toekomst van het gebied.  Op zaterdag 26 juni zal om 11.00 de fototentoonstelling worden geopend met presentaties van de studenten.

 

Agenda

  • Agenda

    • Geen gebeurtenissen

Architectuur in de binnenstad

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)

Meet-up 055/Bouwhuiscafé 14 mei 20.00 uur

THEMA: RE-INVENTING CENTRAAL BEHEER COMPLEX

Nieuwe Apeldoornse Skyline in het Hertzberger Parc met presentaties en een debat onder leiding van Frank van Klink.

Bouwhuis organiseert samen met Meet-up 055 een avond over de transformatie van het monumentale Centraal Beheercomplex waarin … (lees verder)

RIJKSADVISEUR BEZOEKT APELDOORN OP 16 APRIL

Bouwhuis nodigt Rijksadviseur Daan Zandbelt uit om op 16 april zijn visie te geven op de toekomstige woningbouwopgave van Apeldoorn.

Door de huishoudverdunning en de trek naar de stad ligt er voor heel Nederland  een opgave om de komende tien … (lees verder)

Winnaar Marktplein West 8

Ruim 35 % van de 25.330 Apeldoornse inwoners die gestemd hebben, kozen voor het Markthal ontwerp van het architectenbureau West 8 Urban Design & Landscap Architecture. Het ontwerp inspireert tot een veelheid aan activiteiten door en voor het Apeldoornse publiek.… (lees verder)