Bouwhuiscafé 6 november, Thema:de economische betekenis van groen

Twee presentaties over een nieuw ecologisch-economisch model

Bouwhuis heeft wetenschapper Fred van Tonneijck van het kenniscentrum Triple E uitgenodigd een presentatie te houden over het economisch effect  van groen op bestaande natuurgebieden.

Relevant daarbij is de vraag welke partijen rondom natuurgebieden belang hebben bij het groen.

Door de geldstromen te achterhalen die verbonden zijn met deze partijen, wordt het vervolgens mogelijk om het effect van natuur op de lokale economie inzichtelijk te maken. Aan de hand van voorbeelden zal hij aantonen wat de economische baten zijn.

Met betrekking tot Apeldoorn zien we dat het groen in de stad ons elke dag een schat aan diensten levert. Het groen bergt water, bevordert de gezondheid en maakt wijken vriendelijker.

Een fraaie, groene stad is aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers en dus voor de lokale economie, door waardestijging en vestiging van bedrijven. Als de gemeente al die kwaliteiten en diensten zelf zou moeten verzorgen, zonder de bijdrage van de natuur, zou dat veel extra geld kosten. Tot nu toe houdt de gemeente nauwelijks rekening met de economische betekenis van groen.

Volgens de gangbare financiële analyse instrumenten wordt groen alleen als kosten genoteerd. Dat levert een vertekend beeld op van de werkelijke kosten en baten van een project. Apeldoorn kan daardoor ongemerkt veel geld mislopen.

Inmiddels is er een financiële techniek om ook de ‘verstopte’ baten van groen in de boekhouding te brengen volgens het TEEB rapport (The economics of ecosystems and biodiversity) van de Verenigde Naties van september 2010.

Strategisch adviseur van de openbare ruimte in Apeldoorn, Henk Kuijpers, is onlangs samen met een aantal andere pioniergemeenten gestart met het traject TEEB in de stad.

Henk Kuijpers zal toelichten hoe er gewerkt wordt aan een praktisch rekeninstrument om de baten van groen in de stad Apeldoorn zichtbaar te maken met als doel betere afwegingen te maken, kosten te besparen en effectiever met de schaarse middelen om te gaan.

Bouwhuis hoopt dat deze nieuwe financieringsconstructies voor natuur en landschap een toegevoegde waarde zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen in de binnen- en buitenstad.

Toegang: gratis

Volgende Bouwhuiscafé dinsdag 4 december.

Oranjepark

 

Architectuur in de binnenstad

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)

Laatste nieuws: Delva Landscape Architecture/Urbanism maakt masterplan voor binnenstad Apeldoorn

Tijdens het Bouwhuiscafé op 28 januari a.s. om 20.00 zal Delva Landscap Architecture/Urbanism niet alleen laten zien hoe groen en architectuur kunnen integreren bij hoogbouw zoals de beoogde woontoren aan de Hofstraat, maar ook een presentatie geven over hun kersverse … (lees verder)

Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in. Er … (lees verder)

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)