Bouwhuiscafé 2 oktober: stadslandbouw op de locatie Finse school, Eksterweg 73

Presentatie en debat over inrichting van een nieuwe moestuin bij de Finse school ten bate van het buurtrestaurant van Stichting Mudanthe.

Met ervaringsdeskundigen Irene Straathof over de stadslandbouw aan het Stationsplein en Ina Sabanoglu van Transition Town over het Zuiderparkproject

Vanuit het Masterplan herstructurering Apeldoorn Zuid werkt de gemeente al jaren aan een vorm van ‘geïntegreerde stedenbouw’, een nieuwe invulling van stedelijk ontwerp in Apeldoorn Zuid die een balans zoekt tussen economische groei, maatschappelijk welzijn en milieu. In het project  ‘Zuid Vooruit!’ zijn er sinds 2008 diverse participatieprojecten gestart waarbij deelnemers onder begeleiding werkzaamheden verrichten bij speelplekken, pleinen en parken. Hiermee wordt de kwaliteit van de openbare ruimte in Apeldoorn Zuid verbeterd. Bovendien krijgen de deelnemers op deze wijze de kans om werkervaring op te doen. Dat vergroot hun mogelijkheid op de arbeidsmarkt, zodat ze uiteindelijk door kunnen stromen naar een betaalde baan. Eén van die participatieprojecten zou de inrichting van een groente/fruittuin bij de voormalige Finse school kunnen worden, waarvan de producten bestemd zijn voor het buurtrestaurant dat maandelijks wordt georganiseerd door Stichting Mudanthe. Dit buurtinitiatief zou het begin kunnen zijn van het versterken van een lokaal voedselnetwerk, waarbij inwoners omgeschoold worden tot bekwame koks en groentetelers en er verspreid over de stad steeds meer ruimte wordt vrijgemaakt voor moestuinen. Het idee van de groene wig waaiert op deze manier verder uit over de stad en zorgt voor meer vergroening van de openbare ruimte.

Aan de orde komt wat het betekent voor de wijk, wat voor een invloed het inrichtingsplan kan hebben op de openbare ruimte, hoe er sociale cohesie kan ontstaan, wie er aan mee gaan werken, hoe het beheer wordt georganiseerd en welke producten er verbouwd en geoogst gaan worden.

Bouwhuis gaat het debat aan in hoeverre de herbestemming van de Finse school door de nieuwe functies bijdraagt aan de opwaardering van Apeldoorn Zuid.

Bouwhuis biedt samen met Mudanthe voor maximaal 25 deelnemers een workshop percussie aan tussen 17.00 – 18.00 uur, gevolgd door een exotisch buffet van 18.00 tot 19.00 uur voor € 15,– pp (ter plekke te voldoen).

Start presentaties en debat 19.30 uur. Toegang voor de presentaties en het debat is gratis.

Opgave voor workshop en buffet verplicht; svp aanmelden voor 28 september via e-mail: secretariaatbouwhuis@xs4all.nl

 

Architectuur in de binnenstad

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)

Laatste nieuws: Delva Landscape Architecture/Urbanism maakt masterplan voor binnenstad Apeldoorn

Tijdens het Bouwhuiscafé op 28 januari a.s. om 20.00 zal Delva Landscap Architecture/Urbanism niet alleen laten zien hoe groen en architectuur kunnen integreren bij hoogbouw zoals de beoogde woontoren aan de Hofstraat, maar ook een presentatie geven over hun kersverse … (lees verder)

Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in. Er … (lees verder)

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)