Bouwhuiscafé 2 oktober: stadslandbouw op de locatie Finse school, Eksterweg 73

Presentatie en debat over inrichting van een nieuwe moestuin bij de Finse school ten bate van het buurtrestaurant van Stichting Mudanthe.

Met ervaringsdeskundigen Irene Straathof over de stadslandbouw aan het Stationsplein en Ina Sabanoglu van Transition Town over het Zuiderparkproject

Vanuit het Masterplan herstructurering Apeldoorn Zuid werkt de gemeente al jaren aan een vorm van ‘geïntegreerde stedenbouw’, een nieuwe invulling van stedelijk ontwerp in Apeldoorn Zuid die een balans zoekt tussen economische groei, maatschappelijk welzijn en milieu. In het project  ‘Zuid Vooruit!’ zijn er sinds 2008 diverse participatieprojecten gestart waarbij deelnemers onder begeleiding werkzaamheden verrichten bij speelplekken, pleinen en parken. Hiermee wordt de kwaliteit van de openbare ruimte in Apeldoorn Zuid verbeterd. Bovendien krijgen de deelnemers op deze wijze de kans om werkervaring op te doen. Dat vergroot hun mogelijkheid op de arbeidsmarkt, zodat ze uiteindelijk door kunnen stromen naar een betaalde baan. Eén van die participatieprojecten zou de inrichting van een groente/fruittuin bij de voormalige Finse school kunnen worden, waarvan de producten bestemd zijn voor het buurtrestaurant dat maandelijks wordt georganiseerd door Stichting Mudanthe. Dit buurtinitiatief zou het begin kunnen zijn van het versterken van een lokaal voedselnetwerk, waarbij inwoners omgeschoold worden tot bekwame koks en groentetelers en er verspreid over de stad steeds meer ruimte wordt vrijgemaakt voor moestuinen. Het idee van de groene wig waaiert op deze manier verder uit over de stad en zorgt voor meer vergroening van de openbare ruimte.

Aan de orde komt wat het betekent voor de wijk, wat voor een invloed het inrichtingsplan kan hebben op de openbare ruimte, hoe er sociale cohesie kan ontstaan, wie er aan mee gaan werken, hoe het beheer wordt georganiseerd en welke producten er verbouwd en geoogst gaan worden.

Bouwhuis gaat het debat aan in hoeverre de herbestemming van de Finse school door de nieuwe functies bijdraagt aan de opwaardering van Apeldoorn Zuid.

Bouwhuis biedt samen met Mudanthe voor maximaal 25 deelnemers een workshop percussie aan tussen 17.00 – 18.00 uur, gevolgd door een exotisch buffet van 18.00 tot 19.00 uur voor € 15,– pp (ter plekke te voldoen).

Start presentaties en debat 19.30 uur. Toegang voor de presentaties en het debat is gratis.

Opgave voor workshop en buffet verplicht; svp aanmelden voor 28 september via e-mail: secretariaatbouwhuis@xs4all.nl

 

Architectuur in de binnenstad

Architectuurroute Stedendriehoek

Het voorjaar komt eraan, dus zin en tijd om op een mooie zonnige dag de architectuurroute Stedendriehoek met de fiets of auto te gaan rijden! Bouwhuis beschikt over de architectuurrouteboekjes, maar het is ook mogelijk de tocht af te leggen … (lees verder)

Voorjaar 2018: Nieuwe uitgave Wijk in Beeld verwacht over de transformatie van de Kanaaloevers

In dit nieuwe boek in de serie Wijk in Beeld

vogelvlucht Stadskade

Spoorbrughof

staan de “Kanaaloevers” centraal; het, tussen de Apeldoornse brug en de spoorbrug gelegen middendeel van de kanaalzone; aan de westzijde, op de centrumoever,  begrensd door de Stationstraat … (lees verder)

RECENTE ARCHITECTUUR IN HET ROOSTER ZUIDBROEK

BASISSCHOOL DIAMANT APELDOORN
 Ontwerp: MTB Architecten

foto: Harry Noback

 … (lees verder)

NIEUWSTE ARCHITECTUUR APELDOORN NOVEMBER 2017

winkel en appartementen, hoek Asselsestraat/Roggestraat Apeldoorn
ontwerp: Lars Courage

 

 

 … (lees verder)

Bouwhuiscafé dinsdag 12 december 2017 20.00 uur : presentatie Multifunctioneel landschapsontwerp Park Zuidbroek

Thema: SPECTACULAIR ONTWERP MULTIFUNCTIONEEL KUNSTWERK IN PARK ZUIDBROEK

 

Het aantrekken van de woningmarkt en nieuwe ontwikkelingen in de wijk Zuidbroek zijn voor Bouwhuis aanleiding om in de komende maand december en in februari 2018 extra aandacht aan deze wijk … (lees verder)