Toekomstig wonen in de binnenstad van Apeldoorn: een radicale breuk met het Apeldoornse DNA? Debat op dinsdag 13 december 20.00 - 22.00 uur

Debat op dinsdag 13 december 20.00 -22.00 uur

Locatie: ACECgebouw, Roggestraat 44, Apeldoorn

Een debat over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de de binnenstad van Apeldoorn, inclusief spoor- en kanaalzone met in het bijzonder het Masterplan Veldhuis.

Apeldoorn wil groeien naar een stad met ruim 180.000 inwoners en staat aan de vooravond van een radicale breuk met het bestaande DNA in de woningbouwtypologie en tevens  met een aanpassing en verdere uitbreiding van de in 2005 vastgestelde hoogbouwvisie.

In de planning staat dat voor een verdere verdichting van de binnenstad de komende jaren op diverse plekken woontorens zullen worden gebouwd, die in een aantal gevallen soms bijna twee keer zo hoog worden als het kantoor van het Kadaster.

Bouwhuis heeft als doelstelling om discussies te organiseren over de gebouwde stad en nodigt daarom de Apeldoornse bevolking uit over deze ingrijpende nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mee te denken en te praten.

Op 13 december organiseren we een eerste debat over  het Masterplan voor Veldhuis onder leiding van stedenbouwkundige en moderator Henry Huiskamp.

Belangrijke vragen die aan de orde zullen komen, zijn:

1.Welk woningbehoefteonderzoek ligt ten grondslag aan deze woningbouwontwikkeling?

2. Voor wie bouw je de woontorens?

3. Wat is de visie vande Gemeente op de binnenstad?

4. Hoe ziet de gemeente de onderlinge samenhang van de diverse hoogbouwplannen?

Bouwhuis heeft meerdere stedenbouwkundigen, planologen en ontwikkelaars uitgenodigd hun visie op het plan Veldhuis te geven.

Daarbij zullen diverse voorbeelden van binnenstedelijke verdichting aan de orde komen.

Wij zien uit naar uw komst en nodigen u van harte uit mee te willen doen aan het debat over deze belangrijke ontwikkeling in onze stad.