Bouwhuiscafé dinsdag 5 juni Debat: Zonneparken, zucht of zegen! I.s.m. DeA en Tegenlicht Meet Up

https://youtu.be/CLh5B4_zdTc 

ZONNEPARKEN:  ZUCHT OF ZEGEN?

Duurzaam Energiebedrijf Apeldoorn,  Architectuurcentrum Bouwhuis en Tegenlicht Meet up Apeldoorn organiseren gezamenlijk een open debat over een actueel thema: de toekomst van zonneparken in Apeldoorn op dinsdag 5 juni 20.00 in het ACECgebouw,Roggestraat 44, Apeldoorn.

Zonne-energie is een weinig omstreden vorm van energieopwekking. Geen fossiele energie gebruiken maar panelen op je dak is een mooi voorbeeld. Zonne-energie is een goede optie om bij te dragen aan duurzamere energievoorziening en een middel om onze klimaatdoelstellingen te halen. Er worden steeds meer grootschalige zonneparken gepland. Bedrijven willen deze parken bouwen en exploiteren. Gemeenten, boeren en andere grondeigenaren moeten beslissen of ze hun grond verkopen of verpachten voor de energieopwekking. Wat zijn de gevolgen daarvan,bijvoorbeeld voor ons landschap? Levert een zonnepark een positiever effect op de biodiversiteit dan wanneer het agrarisch wordt gebruikt? Zou het opwekken van duurzame energie en de ontwikkeling van nieuwe natuur elkaar kunnen versterken door de financiële opbrengsten van zonneparken aan te wenden voor cofinanciering van nieuwe natuur? Hoe past dit in de omgevingsvisie?

Op deze informatieve debatavond hebben we een aantal interessante sprekers uitgenodigd die dit onderwerp van verschillende kanten belichten.  Onder leiding van gespreksleider Sanne Roemen gaan we in gesprek met voor- en tegenstanders over de verschillende facetten van grootschalige zonne-energieparken.

  • Ben Haarman, landbouwer en voorzitter van LTO regiobestuur Oost zal uiteenzetten hoe de land- en tuinbouw aankijkt tegen grootschalige zonneparken. De druk van zonne-energie op het landbouwareaal is groot. Enerzijds is er een sterke roep om behoud van agrarisch productiegebied en anderzijds zijn er agrarische ondernemers die economische kansen zien. Wat vindt LTO?
  • landschapsontwerper Nico Wissing toont ons een uniek Zonnepark gerealiseerd in de gemeente Bronckhorst, Solarpark de Kwekerij, een voormalige kwekerij in Hengelo Gelderland die is omgebouwd tot een zonnepark met 7000 zonnepanelen en een recreatief tuinlandschap toegankelijk voor bezoekers. Door het unieke karakter van het park is voor de financiering van dit project een geheel nieuw business model opgezet. Was er weerstand tegen deze grootschalige ontwikkeling en zo ja, hoe zijn die overwonnen? Met welke partijen is het proces doorlopen om tot realisatie van het Solarpark de Kwekerij te komen?
  • Zonneroute A37: inpassing zonnepanelen. Met ontwerpen van Posad, IAA Architecten en Architectenbureau Marco Vermeulen in opdracht van Rijkswaterstaat. Welk ontwerp spreekt het meest tot de verbeelding en voegt landschappelijk iets toe? Er ligt een kabinetsvoornemen om in 2030 energieneutrale rijksinfrastructuur te realiseren. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel alle locaties binnen haar grondgebied waar zonne-energie kan worden opgewekt. Samen met de provincie Drente is Rijkswaterstaat een ontwerpend onderzoek gestart op welke wijze langs de A37 zonne-energie kan worden opgewekt. Het uiteindelijke doel is het grootschalig opwekken van zonne-energie op en langs de A37 tussen nu en een periode van 15 jaar langs de Nederlandse snelwegen. Het resultaat van dit project zal een belangrijke basis vormen voor de ontwikkeling van locaties waar zonne-energie opgewekt gaat worden elders op het areaal van Rijkswaterstaat.
  • Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor een levendig debat met de aanwezige beleidsmakers!
  • Aanmelden voor debat Zonneparken, zucht of zegen bij:
  • secretariaat@architectuurcentrumbouwhuis.nl

 

 

 

 

Agenda

  • Agenda

    • Geen gebeurtenissen

Architectuur in de binnenstad

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)

Meet-up 055/Bouwhuiscafé 14 mei 20.00 uur

THEMA: RE-INVENTING CENTRAAL BEHEER COMPLEX

Nieuwe Apeldoornse Skyline in het Hertzberger Parc met presentaties en een debat onder leiding van Frank van Klink.

Bouwhuis organiseert samen met Meet-up 055 een avond over de transformatie van het monumentale Centraal Beheercomplex waarin … (lees verder)

RIJKSADVISEUR BEZOEKT APELDOORN OP 16 APRIL

Bouwhuis nodigt Rijksadviseur Daan Zandbelt uit om op 16 april zijn visie te geven op de toekomstige woningbouwopgave van Apeldoorn.

Door de huishoudverdunning en de trek naar de stad ligt er voor heel Nederland  een opgave om de komende tien … (lees verder)

Winnaar Marktplein West 8

Ruim 35 % van de 25.330 Apeldoornse inwoners die gestemd hebben, kozen voor het Markthal ontwerp van het architectenbureau West 8 Urban Design & Landscap Architecture. Het ontwerp inspireert tot een veelheid aan activiteiten door en voor het Apeldoornse publiek.… (lees verder)