BOUWHUIS/MEET-UP café 29 oktober 20.00 uur: BOUWEN MET HOUT EN SLOOPMATERIAAL KAN DE WONINGBOUW DUURZAAM VERSNELLEN .

De gemeente Apeldoorn heeft berekend dat er tot 2027 nieuwe woningen moeten worden gebouwd voor 5500 huishoudens. De vraag is of met het huidige tekort aan bouwend personeel Apeldoorn dit aantal gaat halen. Daarnaast wordt er vanuit Bouwend Nederland al jaren gepleit voor meer kwaliteit in aanbestedingen en meer aandacht voor duurzaamheid en niet alleen gunnen op de laagste prijs. Uit een recent onderzoek van Bouwend Nederland is gebleken dat bij driekwart van de aanbestedingen in de bouwbranche duurzaamheid een ondergeschikte rol speelt. Provincies en gemeenten zouden geen grote waarde hechten aan duurzaam materiaalgebruik. In de top 25 lijst van meest duurzame publieke opdrachtgevers staan de provincie Brabant en de gemeente Amersfoort  bovenaan de lijst en ontbreekt de gemeente Apeldoorn!

In een toekomstverkenning voor de Nationale Omgevingsvisie in opdracht van het Rijk en vier provincies laat architect/ stedenbouwkundige Marco Vermeulen zien dat het bouwen met hout niet alleen versnelling en verduurzaming kan brengen door bestaande prefabtechnieken toe te passen. Het onderzoek maakt ook aannemelijk dat een volledige omslag naar houtbouw echt mogelijk is met bestaande bosbouw en import van hout uit Europa. Ook de kansen van hergebruik van sloopmateriaal blijkt uit zijn onderzoek zijn groot. ‘In Zuid –Holland kan de bouw van meer dan 200.000 woningen tot aan 2040 aanzienlijk versnellen als er meer met hout en sloopmateriaal wordt gebouwd’ volgens Vermeulen.

Programma 29 oktober

19.30  inloop met koffie en thee

20.00 uur Fragment uit VPRO Tegenlicht ‘Nadert  de houten revolutie?’

20.10 uur presentatie Emile van Vugt van FAAM architects uit Eindhoven  over hun ontworpen houten woongebouwen en over hun duurzame werkmethodiek van ‘regeneratief ontwerpen’: een integrale ontwerpbenadering waarbij het alle aspecten van duurzaamheid gezamenlijk beschouwt zoals sociale duurzaamheid, energie, gezondheid, materiaalkeuze, water en ecologie. Bij elk ontwerp wordt onderzocht hoe een nieuw gebouw een bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit, CO2 –reductie, het voorkomen van hittestress en aan een goede waterhuishouding.

20.40 uur: presentatie Kasper Broek van Staatsbosbeheer over verantwoord bosbeheer en de toepassingen van kruislings verlijmd hout (CLT) in de bouw 

…‘door houtkap neemt de hoeveelheid bos niet af’….

21.00 uur: Vragen en debat onder leiding van Martine Witteveen

21.15 uur: Pauze

Inzoomen op de Veluwe en Apeldoorn

21.30 uur: Arno Willems, rentmeester Kroondomein Het  Loo over het bosbeleid van het Kroondomein en de houtproductie nu en in de toekomst

21.40 uur: Jasper Allesma, commercieel manager van Nijhuis Bouw Apeldoorn over duurzaamheid in de bouw

21.50 uur: Marcel de Ruiter, manager duurzaamheid & Innovatie bij VanWonen over duurzaam materiaalgebruik

22.00 uur debat onder leiding van Martine Witteveen

22.30 uur Einde

Toegang: gratis

Locatie: ACECgebouw, Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn

Aanmelden s.v.p.: info@architectuurcentrumbouwhuis.nl

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-meer-houtbouw-in-apeldoorn-78385795023e: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/meetups/kalender/Apeldoorn.html

Hans Menke
Projectleider Architectuurcentrum Bouwhuis

Wilco Westrik, Tegenlicht Meet-up0 55

René Oostenenk, Tegenlicht Meet-up0 55

 

Architectuur in de binnenstad

Rijksbouwmeester Floris Alkemade verkent de toekomst van Nederland

Blog door Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect

In Nederland dreigt het ruimtelijke debat te verengen tot de vraag of we gezien de woningvraag niet toch weer in de weilanden moeten gaan bouwen. In een nieuw boek betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade (lees verder)

Troostarchitectuur:

100 YEARS Bauhaus, een documentaire te zien op https://youtu.be/LW14415Ddf8c… (lees verder)

Boek Kanaaloevers Apeldoorn te lezen op pdf
ARCHITECTUURROUTE STEDENDRIEHOEK

Voor de komende periode op eigen gelegenheid of met uw familie architectuur gaan zien in Apeldoorn en de Cleantech Regio? Zie ons Architectuurrouteboekje Stedendriehoek via de app. izi.Travel te downloaden

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)