BOUWHUIS/MEET-UP café 29 oktober 20.00 uur: BOUWEN MET HOUT EN SLOOPMATERIAAL KAN DE WONINGBOUW DUURZAAM VERSNELLEN .

De gemeente Apeldoorn heeft berekend dat er tot 2027 nieuwe woningen moeten worden gebouwd voor 5500 huishoudens. De vraag is of met het huidige tekort aan bouwend personeel Apeldoorn dit aantal gaat halen. Daarnaast wordt er vanuit Bouwend Nederland al jaren gepleit voor meer kwaliteit in aanbestedingen en meer aandacht voor duurzaamheid en niet alleen gunnen op de laagste prijs. Uit een recent onderzoek van Bouwend Nederland is gebleken dat bij driekwart van de aanbestedingen in de bouwbranche duurzaamheid een ondergeschikte rol speelt. Provincies en gemeenten zouden geen grote waarde hechten aan duurzaam materiaalgebruik. In de top 25 lijst van meest duurzame publieke opdrachtgevers staan de provincie Brabant en de gemeente Amersfoort  bovenaan de lijst en ontbreekt de gemeente Apeldoorn!

In een toekomstverkenning voor de Nationale Omgevingsvisie in opdracht van het Rijk en vier provincies laat architect/ stedenbouwkundige Marco Vermeulen zien dat het bouwen met hout niet alleen versnelling en verduurzaming kan brengen door bestaande prefabtechnieken toe te passen. Het onderzoek maakt ook aannemelijk dat een volledige omslag naar houtbouw echt mogelijk is met bestaande bosbouw en import van hout uit Europa. Ook de kansen van hergebruik van sloopmateriaal blijkt uit zijn onderzoek zijn groot. ‘In Zuid –Holland kan de bouw van meer dan 200.000 woningen tot aan 2040 aanzienlijk versnellen als er meer met hout en sloopmateriaal wordt gebouwd’ volgens Vermeulen.

Programma 29 oktober

19.30  inloop met koffie en thee

20.00 uur Fragment uit VPRO Tegenlicht ‘Nadert  de houten revolutie?’

20.10 uur presentatie Emile van Vugt van FAAM architects uit Eindhoven  over hun ontworpen houten woongebouwen en over hun duurzame werkmethodiek van ‘regeneratief ontwerpen’: een integrale ontwerpbenadering waarbij het alle aspecten van duurzaamheid gezamenlijk beschouwt zoals sociale duurzaamheid, energie, gezondheid, materiaalkeuze, water en ecologie. Bij elk ontwerp wordt onderzocht hoe een nieuw gebouw een bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit, CO2 –reductie, het voorkomen van hittestress en aan een goede waterhuishouding.

20.40 uur: presentatie Kasper Broek van Staatsbosbeheer over verantwoord bosbeheer en de toepassingen van kruislings verlijmd hout (CLT) in de bouw 

…‘door houtkap neemt de hoeveelheid bos niet af’….

21.00 uur: Vragen en debat onder leiding van Martine Witteveen

21.15 uur: Pauze

Inzoomen op de Veluwe en Apeldoorn

21.30 uur: Arno Willems, rentmeester Kroondomein Het  Loo over het bosbeleid van het Kroondomein en de houtproductie nu en in de toekomst

21.40 uur: Jasper Allesma, commercieel manager van Nijhuis Bouw Apeldoorn over duurzaamheid in de bouw

21.50 uur: Marcel de Ruiter, manager duurzaamheid & Innovatie bij VanWonen over duurzaam materiaalgebruik

22.00 uur debat onder leiding van Martine Witteveen

22.30 uur Einde

Toegang: gratis

Locatie: ACECgebouw, Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn

Aanmelden s.v.p.: info@architectuurcentrumbouwhuis.nl

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-meer-houtbouw-in-apeldoorn-78385795023e: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/meetups/kalender/Apeldoorn.html

Hans Menke
Projectleider Architectuurcentrum Bouwhuis

Wilco Westrik, Tegenlicht Meet-up0 55

René Oostenenk, Tegenlicht Meet-up0 55

 

Architectuur in de binnenstad

Bouwhuisdebat 3 maart 2020: Kansrijke Apeldoornse Archipunctuur

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn grote veranderingen ondergaan. De stad gaat verdichten niet  alleen met hoogbouw, maar ook met kleinschalige woningbouwprojecten die als een soort archipunctuur de nabijgelegen  buurt zal versterken met een onderscheidende kwaliteit.  

Bouwhuis … (lees verder)

Laatste nieuws: Delva Landscape Architecture/Urbanism maakt masterplan voor binnenstad Apeldoorn

Tijdens het Bouwhuiscafé op 28 januari a.s. om 20.00 zal Delva Landscap Architecture/Urbanism niet alleen laten zien hoe groen en architectuur kunnen integreren bij hoogbouw zoals de beoogde woontoren aan de Hofstraat, maar ook een presentatie geven over hun kersverse … (lees verder)

Bouwhuiscafé 28 januari 2020 : De Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be

Presentatie en debat

Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk

Landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture/Urbanism

Moderator: Marieke Gorkink

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in. Er … (lees verder)

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)