BOUWHUIS/MEET-UP café 29 oktober 20.00 uur: BOUWEN MET HOUT EN SLOOPMATERIAAL KAN DE WONINGBOUW DUURZAAM VERSNELLEN .

De gemeente Apeldoorn heeft berekend dat er tot 2027 nieuwe woningen moeten worden gebouwd voor 5500 huishoudens. De vraag is of met het huidige tekort aan bouwend personeel Apeldoorn dit aantal gaat halen. Daarnaast wordt er vanuit Bouwend Nederland al jaren gepleit voor meer kwaliteit in aanbestedingen en meer aandacht voor duurzaamheid en niet alleen gunnen op de laagste prijs. Uit een recent onderzoek van Bouwend Nederland is gebleken dat bij driekwart van de aanbestedingen in de bouwbranche duurzaamheid een ondergeschikte rol speelt. Provincies en gemeenten zouden geen grote waarde hechten aan duurzaam materiaalgebruik. In de top 25 lijst van meest duurzame publieke opdrachtgevers staan de provincie Brabant en de gemeente Amersfoort  bovenaan de lijst en ontbreekt de gemeente Apeldoorn!

In een toekomstverkenning voor de Nationale Omgevingsvisie in opdracht van het Rijk en vier provincies laat architect/ stedenbouwkundige Marco Vermeulen zien dat het bouwen met hout niet alleen versnelling en verduurzaming kan brengen door bestaande prefabtechnieken toe te passen. Het onderzoek maakt ook aannemelijk dat een volledige omslag naar houtbouw echt mogelijk is met bestaande bosbouw en import van hout uit Europa. Ook de kansen van hergebruik van sloopmateriaal blijkt uit zijn onderzoek zijn groot. ‘In Zuid –Holland kan de bouw van meer dan 200.000 woningen tot aan 2040 aanzienlijk versnellen als er meer met hout en sloopmateriaal wordt gebouwd’ volgens Vermeulen.

Programma:

Programma 29 oktober

19.30  inloop met koffie en thee

20.00 uur Fragment uit VPRO Tegenlicht ‘Nadert  de houten revolutie?’

20.10 uur presentatie FAAM architecten uit Eindhoven  over hun ontworpen houten woongebouwen en over hun duurzame werkmethodiek van ‘regeneratief ontwerpen’: een integrale ontwerpbenadering waarbij het alle aspecten van duurzaamheid gezamenlijk beschouwt zoals sociale duurzaamheid, energie, gezondheid, materiaalkeuze, water en ecologie. Bij elk ontwerp wordt onderzocht hoe een nieuw gebouw een bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit, CO2 –reductie, het voorkomen van hittestress en aan een goede waterhuishouding.

20.40 uur: presentatie Kasper Broek van Staatsbosbeheer over verantwoord bosbeheer en de toepassingen van kruislings verlijmd hout (CLT) in de bouw 

…‘door houtkap neemt de hoeveelheid bos niet af’….

21.00 uur: Vragen en debat onder leiding van Martine Witteveen

21.15 uur: Pauze

Inzoomen op de Veluwe en Apeldoorn

21.30 uur: Arno Willems, rentmeester Kroondomein Het  Loo over het bosbeleid van het Kroondomein en de houtproductie nu en in de toekomst

21.40 uur: Jasper Allesma, commercieel manager van Nijhuis Bouw Apeldoorn over duurzaamheid in de bouw

21.50 uur: Marcel de Ruiter, manager duurzaamheid & Innovatie bij VanWonen over duurzaam materiaalgebruik

22.00 uur debat onder leiding van Martine Witteveen

22.30 uur Einde

Toegang: gratis

Locatie: ACECgebouw, Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn

Aanmelden s.v.p.: info@architectuurcentrumbouwhuis.nl

Hans Menke
Projectleider Architectuurcentrum Bouwhuis

Wilco Westrik, Tegenlicht Meet-up0 55

René Oostenenk, Tegenlicht Meet-up0 55

 

Architectuur in de binnenstad

BOUWHUISCAFE THEMA: De vormgeving van de openbare ruimte 17 SEPTEMBER 16.00 ACECGEGBOUW

Graag nodigen we u uit op dinsdag 17 september om 16.00 uur in het ACECgebouw voor een feestelijk programma rond het afscheid van landschapsarchitect Han Goudswaard

                               Han Goudswaard  heeft zich bij zijn ontwerpen altijd sterk laten leiden door zijn … (lees verder)

Dag van de Architectuur 15 juni 14.00 uur Wandeling en presentatie boek over de Kanaaloevers

15 JUNI 14.00,Café De Oude Haven, Kanaal Noord 99  EXCURSIE KANAALOEVERS EN PRESENTATIE BOEK  ‘Kanaaloevers Apeldoorn, transformatie van een verouderd industriegebied’ geschreven door Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen

Op de Dag van de Architectuur 2019, dat samenvalt … (lees verder)

Meet-up 055/Bouwhuiscafé 14 mei 20.00 uur

THEMA: RE-INVENTING CENTRAAL BEHEER COMPLEX

Nieuwe Apeldoornse Skyline in het Hertzberger Parc met presentaties en een debat onder leiding van Frank van Klink.

Bouwhuis organiseert samen met Meet-up 055 een avond over de transformatie van het monumentale Centraal Beheercomplex waarin … (lees verder)

RIJKSADVISEUR BEZOEKT APELDOORN OP 16 APRIL

Bouwhuis nodigt Rijksadviseur Daan Zandbelt uit om op 16 april zijn visie te geven op de toekomstige woningbouwopgave van Apeldoorn.

Door de huishoudverdunning en de trek naar de stad ligt er voor heel Nederland  een opgave om de komende tien … (lees verder)

Winnaar Marktplein West 8

Ruim 35 % van de 25.330 Apeldoornse inwoners die gestemd hebben, kozen voor het Markthal ontwerp van het architectenbureau West 8 Urban Design & Landscap Architecture. Het ontwerp inspireert tot een veelheid aan activiteiten door en voor het Apeldoornse publiek.… (lees verder)